Phân phối chương trình học kì 2 giảm tải môn Lịch sử 7

Phân phối chương trình học kì 2 môn Lịch sử 7 năm học 2019 - 2020

VnDoc giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh tài liệu Phân phối chương trình học kì 2 giảm tải môn Lịch sử lớp 7 năm học 2019 - 2020. Đây là khung chương trình theo kế hoạch đã được giảm tải, mời thầy cô tham khảo để có kế hoạch soạn bài và lên giáo án phù hợp với nội dung giảng dạy mới trong năm học.

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN LỊCH SỬ – LỚP 7

HỌC KÌ II NĂM HỌC 2019 - 2020 (12 TUẦN)

TUẦN

TIẾT

BÀI DẠY

NỘI DUNG GIẢM TẢI

22

41

Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 – 1527)

I. Tình hình Chính trị, Quân sự. Pháp Luật

22

42

II. Tình hình kinh tế, xã hội

Chỉ nêu khái quát nét chính về kinh tế

23

43

III. Tình hình văn hóa giáo dục

Lập bảng thống kê những thành tựu văn hóa tiêu biểu

23

44

Bài 21. Ôn tập chương IV

Học sinh tự học có hướng dẫn

24

45

Làm bài tập lịch sử chương IV

24

46

Bài 23. Kinh tế thế kỉ XVI – XVIII

Chỉ nêu khái quát nét chính về kinh tế

25

47

Văn hóa thế kỉ XVI – XVIII

Hướng dẫn học sinh lập bảng thống kê những thành tựu văn hóa tiêu biểu

25

48

Ôn tập

Học sinh tự học có hướng dẫn

26

49

Kiểm tra 1 tiết

26

50

Lịch sử địa phương Đà Nẵng thế kỉ XVII-XVIII

27

51

Đà Nẵng trong nửa đầu thế kỉ XIX

27

52

Phong trào Tây Sơn I. Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn

Chỉ cần nêu nguyên nhân cuộc khởi nghĩa

28

53

II.III. Phong trào Tây Sơn

Kết hợp Mục II, Mục III thành Mục. Diễn biến phong trào Tây Sơn, học sinh lập niên biểu.

28

54

IV.Phong trào Tây Sơn

Kết hợp Mục II, Mục III và IV thành Mục. Diễn biến phong trào Tây Sơn, học sinh lập niên biểu.

29

55

Làm bài tập chương V

29

56

Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Chỉ giới thiệu về sự thành lập nhà Nguyễn

30

57

Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX. Mục I.1 văn học, nghệ thuật

Học sinh tự học có hướng dẫn

30

58

Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII. Mục II giáo dục khoa học kĩ thuật

Hướng dẫn học sinh lập bảng thống kê các thành tựu tiêu biểu

31

59

Ôn tập chương V và VI

Học sinh tự học có hướng dẫn

31

60

Làm bài tập lịch sử chương VI

32

61

Ôn tập học kì

32

62

Kiểm tra học kì

33

63

Trả bài kiểm tra học kì II

33

64

Tổng kết

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Phân phối chương trình học kì 2 giảm tải môn Lịch sử lớp 7. Hy vọng đây là tài liệu hay giúp thầy cô và các em có sự chuẩn bị tốt nhất cho các bài giảng và bài học sắp tới của mình.

Ngoài Phân phối chương trình học kì 2 giảm tải môn Vật lý lớp 7, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu các môn: Toán lớp 7, Vật Lý lớp 7... và các Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 613
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lịch sử lớp 7 Xem thêm