Phân phối chương trình học kì 2 Sinh học 7 giảm tải

VnDoc giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh tài liệu Phân phối chương trình học kì 2 giảm tải môn Sinh học lớp 7 năm học 2019 - 2020. Đây là khung chương trình đã được cắt giảm, mời thầy cô tham khảo để có kế hoạch soạn bài và lên giáo án phù hợp với nội dung giảng dạy mới.

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN: SINH HỌC LỚP 7

Áp dụng cho Học kỳ II năm học 2019 -2020

(14 tuần, bao gồm 02 tuần đã dạy trước Tết Nguyên Đán)

Tuần

Bài dạy/Chủ đề

Tiết

Yêu cầu cần đạt

Ghi chú

Chủ đề: Lớp lưỡng cư gồm các bài:

04

Đã dạy trước Tết Nguyên Đán

1, 2

Bài 35: Ếch đồng

37, 38, 39, 40

Nêu được đặc điểm cấu tạo và hoạt động sống của lớp Lưỡng cư thích nghi với đời sống vừa ở nước vừa ở trên cạn. Phân biệt được quá trình sinh sản và phát triển qua biến thái.

Bài 36 TH: Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng

Trình bày được hình thái cấu tạo phù hợp với đời sống lưỡng cư của ếch đồng. Trình bày được hoạt động tập tính của ếch đồng.

Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư

Mô tả được tính đa dạng của lưỡng cư. Nêu được những đặc điểm để phân biệt ba bộ trong lớp Lưỡng cư ở Việt Nam.

Nêu được vai trò của lớp lưỡng cư trong tự nhiên và đời sống con người, đặc biệt là những loài quí hiếm.

Chủ đề: Lớp bò sát

03 tiết

3

Bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài

41

Nêu được những đặc điểm cấu tạo thích nghi với điều kiện sống của thằn lằn bóng đuôi dài. Biết tập tính di chuyển và bắt mồi của thằn lằn.

Bài 39: Cấu tạo trong của thằn lằn

42

Nêu được các đặc điểm cấu tạo phù hợp với sự di chuyển của bò sát trong môi trường sống trên cạn. Mô tả được hoạt động của các hệ cơ quan

4

Bài 40: Sự đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát

43

Nêu được các đặc điểm cấu tạo phù hợp với sự di chuyển của bò sát trong môi trường sống trên cạn. Mô tả được hoạt động của các hệ cơ quan

Không yêu cầu HS trả lời mục I đa dạng của bò sát

Chủ đề: Lớp chim

04 tiết

4

Bài 41: Chim Bồ câu

44

45, 46, 47

Trình bày được cấu tạo phù hợp với sự di chuyển trong không khí của chim. Giải thích được các đặc điểm cấu tạo của chim phù hợp với chức năng bay lượn.

5

Bài 42 TH: Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu

Quan sát bộ xương chim bồ câu.

Bài 43: Cấu tạo trong của chim bồ câu

Mô tả được hình thái và hoạt động của chim bồ câu thích nghi với sự bay. Nêu được tập tính của chim bồ câu.

6

Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim

Bài 45: Xem băng hình về đời sống và tập tính của chim

- Mô tả được tính đa dạng của lớp Chim. Trình bày được đặc điểm cấu tạo ngoài của đại diện những bộ chim khác nhau.

- Nêu được vai trò của lớp chim trong tự nhiên và đối với con người.

Không yêu cầu HS trả lời phần đọc bảng và hình 44.3 dòng 1 trang 145 ; không yêu cầu HS trả lời câu hòi 1 trang 146

Chủ đề: Lớp thú

06 tiết

6

Bài 46: Thỏ

48, 49

Trình bày được các đặc điểm về hình thái cấu tạo các hệ cơ quan của thú.

7

Bài 47: Cấu tạo trong của thỏ nhà

Nêu được hoạt động của các bộ phận trong cơ thể sống, tập tính của thú, hoạt động của thú ở các vùng phân bố địa lí khác nhau.

Mô tả được đặc điểm cấu tạo và chức năng các hệ cơ quan của đại diện lớp Thú (thỏ). Nêu được hoạt động tập tính của thỏ

Bài 48: Sự đa dạng của thú: Bộ thú huyệt, bộ thú túi

50, 51

Trình bày được tính đa dạng và thống nhất của lớp Thú. Tìm hiểu tính đa dạng của lớp Thú được thể hiện qua quan sát các bộ thú khác nhau (thú huyệt, thú túi...).

Nêu được vai trò của lớp Thú đối với tự nhiên và đối với con người nhất là những thú nuôi.

Không dạy phần II Bộ thú túi trang 157 ; không yêu cầu HS trả lời câu hỏi 2 trang 158

8

Bài 49: Bộ dơi, bộ cá voi

52, 53

Không dạy trang 160

Bài 50: Bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhắm, bộ ăn thịt

Không dạy trang 164, câu 1 trang 165 không yêu cầu HS trả lời

9

Bài 51: Bộ Móng guốc và bộ Linh trưởng.

Bài 52:TH: xem băng hình về đời sống và tập tính của thú

9, 10

Bài tập, ôn tập, kiểm tra

54, 55

Chủ đề: Sự tiến hóa của động vật

02

10

Bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể

56, 57

Nêu được sự tiến hóa thể hiện ở sự di chuyển, vận động cơ thể, ở sự phức tạp hóa trong tổ chức cơ thể, ở các hình thức sinh sản từ thấp lên cao.

11

Bài 55: Tiến hóa về sinh sản

Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Nêu được mối quan hệ và mức độ tiến hóa của các ngành, các lớp động vật trên cây tiến hóa trong lịch sử phát triển của thế giới động vật - cây phát sinh động vật.

Chủ đề: Động vật và đời sống con người

05 tiết

11

Bài 57: Đa dạng sinh học

Từ tiết 58, 59, 60, 61, 62

Nêu được khái niệm về đa dạng sinh học, ý nghĩa của bảo vệ đa dạng sinh học

12

Bài 58: Đa dạng sinh học(tt)

Bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh học

- Nêu được khái niệm về đấu tranh sinh học và các biện pháp đấu tranh sinh học.

- Trình bày được nguy cơ dẫn đến suy giảm đa dạng sinh học. Nhận thức được vấn đề bảo vệ đa dạng sinh học, đặc biệt là các động vật quý hiếm.

13

Bài 60: Động vật quí hiếm

Vai trò của động vật trong đời sống con người. Nêu được tầm quan trọng của một số động vật đối với nền kinh tế ở địa phương và trên thế giới.

Bài 61, 62: Tìm hiểu một số động có tầm quan trọng đối với kinh tế ở địa phương

Tìm hiểu thực tế nuôi các loài động vật ở địa phương có tầm quan trọng kinh tế.

14

Ôn tập, kiểm tra cuối kỳ và thực hành tham quan thiên nhiên

63, 64

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Phân phối chương trình học kì 2 giảm tải môn Sinh lớp 7. Hy vọng tài liệu sẽ giúp thầy cô và các em có sự chuẩn bị tốt nhất cho các bài giảng và bài học sắp tới của mình.

Ngoài tài liệu trên, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu các môn: Toán lớp 7, Vật Lý lớp 7... và các Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 704
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Sinh học lớp 7 Xem thêm