Phân phối chương trình môn Công nghệ lớp 7

Nội dung chương trình học môn Công nghệ lớp 7

Tài liệu Phân phối chương trình môn Công nghệ lớp 7 sẽ đưa ra trình tự kế hoạch giảng dạy trong suốt một năm học của môn Công nghệ 7, từ đó giúp các thầy cô dễ dàng hơn trong việc soạn giáo án và bài giảng của mình. Sau đây mời các thầy cô cùng tham khảo.

Cả năm: 37 tuần (52 tiết)

Học kỳ I: 27 tiết

Học kỳ II: 25 tiết

Tuần

Tiết

Tên bài

01

01

PHẦN MỘT: TRỒNG TRỌT

Chương I. ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT

Bài 1. Vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt.

02

Bài 2. Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất.

02

03

Bài 3. Một số tính chất của đất trồng.

04

Bài 4 & 5. Thực hành: Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản (vê tây) - Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so sánh.

03

05

Bài 6. Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất.

06

Bài 7. Tác dụng của phân bón trong trồng trọt.

04

07

Bài 9. Cách sử dụng và bảo quản các loại phân hóa học thường dùng.

08

Bài 8. Thực hành: Nhận biết một số loại phân hóa học thường dùng.

05

09

Bài 10. Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng.

10

Bài 11. Sản xuất và bảo quản giống cây trồng.

06

11

Bài 11&12. Sâu, bệnh hại cây trồng - Phòng trừ sâu bệnh hại.

12

Bài 14. Thực hành: Nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh hại.

07

13

Kiểm tra một tiết

14

Chương II. QUY TRÌNH SẢN SUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

TRONG TRỒNG TRỌT

Bài 15. Làm đất và bón lót.

08

15

Bài 16. Gieo trồng cây nông nghiệp.

16

Bài 17&18. Thực hành: Xử lí hạt giống bằng nước ấm - Xác định sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt giống.

09

17

Bài 19. Các biện pháp chăm sóc cây giống.

10

18

Bài 20. Thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản.

11

19

Bài 21. Luân canh, xen canh, tăng vụ.

12

20

Phần hai: LÂM NGHIỆP

Chương I. KĨ THUẬT GIEO TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY RỪNG

Bài 22. Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng.

13

21

Bài 23. Làm đất gieo ươm cây rừng.

14

22

Bài 24. Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng.

15

23

Bài 25. Thực hành: Gieo hạt và cấy cây vào bầu.

16

24

Bài 26&27. Trồng cây rừng - Chăm sóc cây rừng sau khi trồng.

17

25

Chương II. KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ RỪNG

Bài 28. Khai thác rừng.

18

26

Bài 29. Bảo vệ và khoanh nuôi rừng.

19

27

Kiểm tra HKI

20

28

Phần ba: CHĂN NUÔI

Chương I. ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT CHĂN NUÔI

Bài 30. Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi.

29

Bài 31. Giống vật nuôi.

21

30

Bài 32. Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi.

31

Bài 33. Một số phương pháp chọn lọc và quản lí giống vật nuôi.

22

32

Bài 34. Nhân giống vật nuôi.

33

Bài 35 & 36. Thực hành: Nhận biết và chọn một số giống gà qua quan sát ngoại hình và kích thước các chiều - Nhận biết một số giống lợn (heo) qua quan sát ngoại hình và kích thước các chiều.

23

34

Bài 37&38. Thức ăn vật nuôi - Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi.

35

Bài 39. Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi.

24

36

Bài 40. Sản xuất thức ăn vật nuôi.

37

Bài 41&42. Thực hành: Chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt - Thức ăn giàu gluxit bằng men.

25

38

Bài 43. Thực hành: Đánh giá chất lượng thức ăn vật nuôi chế biến bằng pp vi sinh vật.

39

Kiểm tra một tiết

26

40

Chương II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

TRONG CHĂN NUÔI

Bài 44. Chuồng nuôi và vệ sinh trong chuồng nuôi.

41

Bài 45. Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi.

27

42

Bài 46. Phòng, trị bệnh cho vật nuôi.

28

43

Bài 47. Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi.

29

44

Bài 48. Thực hành: Nhận biết một số loại vắc xin phòng bệnh cho gia cầm và phương pháp sử dụng vắc xin Niu cat xơn phòng bệnh cho gà.

30

45

Phần bốn: THỦY SẢN

Chương I. ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT NUÔI THỦY SẢN

Bài 49. Vai trò, nhiệm vụ của nguôi thủy sản

31

46

Bài 50. Môi trường nuôi thủy sản.

32

47

Bài 51. Thức ăn của động vật thủy sản (tôm, cá)

33

48

Bài 51 & 53. Thực hành: Xác định nhiệt độ, độ trong và độ pH của nước nuôi thủy sản - Quan sát để nhận biết các loại thức ăn của động vật thủy sản (tôm, cá).

34

49

Chương II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

TRONG NUÔI THỦY SẢN

Bài 54. Chăm sóc, quản lí và phòng, trị bệnh cho động vật thủy sản (tôm, cá).

35

50

Bài 55. Thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản.

36

51

Bài 56. Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản

37

52

Kiểm tra HKII

Ngoài tài liệu Phân phối chương trình môn Công nghệ lớp 7, mời các bạn tham khảo thêm: Soạn bài lớp 7, Học tốt Ngữ Văn 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 3.676
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Văn bản giáo dục Xem thêm