Phân phối chương trình môn tiếng Việt lớp 3

Nội dung chương trình học môn Tiếng Việt lớp 3

Phân phối chương trình môn Tiếng Việt lớp 3 với đầy đủ các nội dung của từng tiết học giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc soạn và giảng dạy, giúp các thầy cô chuẩn bị cho các bài học trên lớp đạt kết quả cao. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.

Tuần

Tên bài dạy

Điều chỉnh

1

LT&C: Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh (trang 8)

Không yêu cầu nêu lí do vì sao thích hình ảnh so sánh (bài tập 3)

TLV: Nói về Đội TNTP. Điền vào giấy tờ in sẵn (trang 11)

GV có thể nói một số thông tin về Đội TNTP Hồ Chí Minh cho HS biết (bài tập 1)

4

TLV: Nghe - kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn (trang 36)

Không yêu cầu làm bài tập 2

5

TLV: Tập tổ chức cuộc họp (trang 45)

Không dạy

7

LT&C: Ôn về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh (trang 58)

Không yêu cầu làm bài tập 3

TLV: Nghe - kể: Không nỡ nhìn. Tập tổ chức cuộc họp (trang 61)

Không yêu cầu làm bài tập 2

11

TLV: Nghe - kể: Tôi có đọc đâu ! Nói về quê hương (trang 92)

Không yêu cầu làm bài tập 1

14

TLV: Nghe - kể: Tôi cũng như bác. Giới thiệu hoạt động (trang 120)

Không yêu cầu làm bài tập 1

15

TLV: Nghe - kể: Giấu cày.

Giới thiệu tổ em (trang 128)

Không yêu cầu làm bài tập 1

16

TLV: Nghe - kể: Kéo cây lúa lên. Nói về thành thị, nông thôn (trang 138)

Không yêu cầu làm bài tập 1

20

TLV: Báo cáo hoạt động (trang 20)

Không yêu cầu làm bài tập 2

23

TLV: Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật (trang 48)

GV có thể thay đề bài cho phù hợp với HS.

26

TLV: Kể về một ngày hội (trang 72)

GV có thể thay đề bài cho phù hợp với HS.

28

TLV: Kể lại trận thi đấu thể thao (trang 88)

- GV có thể thay đề bài cho phù hợp với HS. (bài tập 1).

- Không yêu cầu làm bài tập 2

29

TLV: Viết về một trận thi đấu thể thao (trang 96)

GV có thể thay đề bài cho phù hợp với HS.

30

TLV: Viết thư (trang 105)

GV có thể thay đề bài cho phù hợp với HS.

31

TLV: Thảo luận về bảo vệ môi trường (trang 112)

Không yêu cầu làm bài tập 2

33

LT&C: Nhân hóa (trang 126)

Chỉ yêu cầu viết 1 câu có sử dụng phép nhân hóa

Bài tập Tiếng Việt lớp 3

Ngoài Phân phối chương trình môn tiếng Việt lớp 3 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 3 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 2 lớp 3 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 3,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 3, môn tự nhiên xã hội lớp 3, đạo đức,...

Đánh giá bài viết
2 3.996
Giáo án Tiếng Việt 3 Xem thêm