Thanh Đào Tiếng Anh Lớp 9

Quy tắc âm đuôi trong tiếng anh

Quy tắc âm đuôi

3
3 Câu trả lời
 • Gấu Bông
  Gấu Bông

  1. Khi nào đọc đuôi S là /s/ ?

  DANH TỪ SỐ NHIỀU: Khi âm cuối của danh từ số ít là những âm vô thanh (/f/, /k/, /p/, /t/)

  ĐỘNG TỪ NGÔI THỨ 3 SỐ ÍT TRONG THÌ HIỆN TẠI ĐƠN: Khi âm cuối của động từ nguyên mẫu là những âm vô thanh.

  SỞ HỮU CÁCH: Khi âm cuối của “sở hữu chủ” là những âm vô thanh.

  VIẾT TẮT: Khi âm cuối của từ ngay trước dấu ’ là những âm vô thanh.

  2. Khi nào đọc đuôi S là /IZ/ ?

  DANH TỪ SỐ NHIỀU: Khi âm cuối của danh từ số ít là một trong những âm sau: /s/, /z/, /ʃ/,/tʃ/,/ʒ/ , /ʤ/.

  ĐỘNG TỪ NGÔI THỨ 3 SỐ ÍT TRONG THÌ HIỆN TẠI ĐƠN: Khi âm cuối của động từ nguyên mẫu là một trong những âm sau : /s/, /z/, /ʃ/,/tʃ/,/ʒ/ , /ʤ/.

  SỞ HỮU CÁCH: Khi âm cuối của “sở hữu chủ” là một trong những âm sau : /s/, /z/, /ʃ/,/tʃ/,/ʒ/ , /ʤ/.

  3. Khi nào đọc đuôi S là /z/ ?

  DANH TỪ SỐ NHIỀU: Khi âm cuối của danh từ số ít là âm hữu thanh (tất cả những âm còn lại trừ những âm đã được đề cập ở hai mục trên)

  ĐỘNG TỪ NGÔI THỨ 3 SỐ ÍT TRONG THÌ HIỆN TẠI ĐƠN: Khi âm cuối của động từ nguyên mẫu là âm hữu thanh

  SỞ HỮU CÁCH: Khi âm cuối của “sở hữu chủ” là âm hữu thanh.

  VIẾT TẮT: Khi âm cuối của từ ngay trước dấu ’ là âm hữu thanh.

  0 Trả lời 08:31 01/06
  • Biết Tuốt
   Biết Tuốt

   Trong tiếng Anh, quy tắc phát âm ed áp dụng với những động từ chia ở thì quá khứ đơn, quá khứ hoàn thành, hoặc thể bị động, tận cùng là đuôi ed. Có 3 cách phát âm -ed:

   1. Đuôi /ed/ được phát âm là /t/
   Khi động từ kết thúc bằng những phụ âm /p/, /f/, /k/, /s/, /∫/, /ʧ/ (thường kết thúc bằng những chữ cái k, p, f, ss, c, x, gh, ch, sh) thì đuôi /ed/ được phát âm là /t/

   2. Đuôi /ed/ được phát âm là /id/
   Khi động từ kết thúc bằng /t/ và /d/ thì đuôi /ed/ được phát âm là /id/

   3. Đuôi /ed/ được phát âm là /d/
   Đối với những trường hợp còn lại, đuôi /ed/ được phát âm là /d/

   * Mẹo phát âm đuôi -ed dễ nhớ:
   Đối với các trường hợp đuôi /ed/ được phát âm là /id/ thì mọi người thường nhớ rất nhanh, vì phát âm là /id/ chỉ áp dụng đối với 2 trường hợp âm cuối của từ là t và d. Tuy nhiên, đối với trường hợp đuôi /ed/ được phát âm là /t/ thì mọi người thường hay bị nhầm lẫn và mau quên.

   Để ghi nhớ lâu hơn, sau đây là mẹo phát âm -ed dễ nhớ cho bạn: sử dụng câu thần chú sáng sớm chạy khắp phố phường cho những từ có phát âm kết thúc là /s/, /ʃ/, /tʃ/, /k/, /f/, /p/.

   0 Trả lời 08:42 01/06
   • Phi Công Trẻ
    Phi Công Trẻ

    1. a

    2. c

    5. b

    6. b

    7. c

    8. c

    9. b

    12. b

    13. a

    15. d

    16. a

    17. c

    18. a

    19. d

    20. c

    21. d

    22. d

    23. b

    0 Trả lời 09:03 01/06

    Tiếng Anh

    Xem thêm