Sáng kiến kinh nghiệm: Rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 5

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Sáng kiến kinh nghiệm: Rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 5
Đặt vấn đề
do chọn đề tài:
Mục tiêu của giáo dục Tiểu học hình thành những sở ban đầu cho sự
phát triển đúng đắn lâu dài về tình cảm, t tuệ, thể chất các năng bản
để các em thể học tiếp lên các bậc học trên hoặc đi vào cuộc sống lao động.
Muốn thực hiện được mục tiêu đặt ra thì nhất thiết các trường Tiểu học cần
dạy đủ dạy tốt các môn học bắt buộc trong chương trình. Trong đó, môn
Tiếng Việt được coi môn học công cụ đ học tốt các môn khác.
Môn Tiếng Việt trường phổ thông nhiệm vụ hình thành năng lực hoạt
động ngôn ngữ cho học sinh. Năng lực hoạt động ngôn ng được thể hiện trong
bốn dạng hoạt động, tương ứng với chúng bốn năng nghe, nói, đọc, viết.
Trong đó, Tập đọc phân môn giữ vị t hết sức quan trọng, không thể thiếu
được. chìa khoá, phương tiện để giúp học sinh Tiểu học tiếp xúc với
kho tàng kiến thức tận của nhân loại.Những kinh nghiệm của đời sống,
những thành tựu văn hóa, khoa học, tư tưởng, tình cảm của c thế hệ trước
của cả người đương thời phần lớn đã được ghi lại bằng chữ viết. Biết đọc, con
người sẽ khả năng chế ngự một phương tiện văn hóa bản giúp họ giao tiếp
được với thế giới một cách chủ động, điều kiện hưởng một nền giáo dục
hội dành cho họ, nhất trong thời đại bùng nổ thông tin. Chính thế, dạy
đọc ý nghĩa rất to lớn bậc Tiểu học. Đọc trở thành đòi hỏi đầu tiên đối với
mỗi người đi học. Đầu tiên trẻ phải học đọc, sau đó trẻ phải đọc để học. Đọc
giúp trẻ chiếm lĩnh một ngôn ngữ để dùng trong giao tiếp học tập; tạo ra hứng
thú động học tập; tạo ra điều kiện để học sinh khả năng t học tinh
thần học tập cả đời. Đọc khả năng không thể thiếu được trong thời đại văn
minh.
Đọc một dạng hoạt động ngôn ngữ, quá trình chuyển dạng từ chữ
viết sang lời nói, âm thanh thông hiểu ( ứng với hình thức đọc thành
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
tiếng), quá trình chuyển trực tiếp từ hình thức chữ viết sang đơn vị nghĩa
không âm thanh (ứng với hình thức đọc thầm). Trong điều kiện bình thường,
đọc trực tiếp hình thức chữ viết (có văn bản trước mắt) nhưng cũng trường
hợp đọc không hình thức chữ viết trước mắt ó đọc thuộc lòng).
Tất c các hình thức đọc này đều đòi hỏi phải phương pháp đọc thích
hợp. năng đọc phát triển cùng với năng hiểu nên phải hiểu nội dung bài tập
đọc thì mới đọc đúng, đọc hay. Khi đã đọc đúng, đọc hay thì càng hiểu sâu sắc
nội dung của bài đọc.
Việc dạy đọc giúp học sinh hiểu biết hơn, bồi ỡng cho c em lòng yêu
cái thiện cái đẹp, dạy cho các em biết suy nghĩ một cách lôgic cũng như biết
duy hình nh. Như vậy, đọc ý nghĩa to lớn còn bao gồm các
nhiệm vụ giáo dục phát triển. Tập đọc với cách một phân môn của môn
Tiếng Việt Tiểu học tiếp tục những thành tựu dạy học mà Học vần đạt được,
nhiệm vụ hình thành phát triển năng lực đọc cho học sinh.
Chính những do trên, thấy tầm quan trọng của việc dạy tập đọc
cho học sinh Tiểu học, với những kinh nghiệm đã tích lũy được, tôi mạnh dạn
đưa ra Một số biện pháp rèn năng đọc cho học sinh lớp 5”.
2. Mục đích nghiên cứu:
Góp phần hoàn thiện cải tiến phương pháp dạy nhằm rèn năng đọc cho
học sinh lớp 5.
3.Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Nghiên cứu luận dạy môn Tiếng Việt nói chung phân môn tập đọc nói
riêng.
- Nghiên cứu lý luận dạy học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm.
- Tìm hiểu thực tế dạy phân môn Tập đọc lớp 5.
- Từ đó đưa ra các biện pháp rèn năng đọc cho học sinh lớp 5.
4. Phạm vi đối tượng nghiên cứu:
- Nội dung phân môn Tập đọc trong chương trình Tiểu học lớp 5.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Học sinh lớp 5A2 học sinh khối 5 của trường Tiểu học Nhân Chính.
5. Phương pháp nghiên cứu:
Đề tài sử dụng các phương pháp sau:
- Phương pháp nghiên cứu luận.
- Phương pháp điều tra, phỏng vấn.
- Phương pháp giải thích, so sánh.
-Phương pháp đọc sách
- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm.

Rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 5 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn, giảng dạy tốt bộ môn Tiếng Việt lớp 5 giúp các em học sinh tiếp thu bài một cách nhanh chóng mà lại nhớ lâu. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Tập đọc là một phân môn thực hành. Nhiệm vụ quan trọng nhất của nó là hình thành năng lực đọc cho học sinh. Năng lực đọc được tạo nên từ bốn kĩ năng cũng là bốn yêu cầu về chất lượng của “đọc”: đọc đúng; đọc lưu loát, trôi chảy; đọc có ý thức (thông hiểu được nội dung những điều mình đọc hay còn gọi là đọc hiểu) và đọc diễn cảm. Bốn kĩ năng này được hình thành trong hai hình thức đọc là đọc thành tiếng và đọc thầm. Sáng kiến kinh nghiệm lớp 5: Rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 5 giúp các thầy cô hướng dẫn các em luyện đọc, hiểu và trả lời câu hỏi, đúng chuẩn.

Đánh giá bài viết
3 4.459
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Việt lớp 5 Xem thêm