Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cấp THPT

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cấp THPT

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bộ tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cấp THPT để bạn đọc cùng tham khảo. Bộ tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cấp THPT bao gồm 41 module bồi dưỡng cho học sinh khối THPT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về bộ tài liệu bồi dưỡng thường cấp THPT tại đây.

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cấp THPT

Module THPT 1: Đặc điểm tâm lý của học sinh THPT

Module THPT 2: Hoạt động học tập của học sinh THPT

Module THPT 3: Giáo dục học sinh THPT cá biệt

Module THPT 4: Phương pháp và kỹ thuật, xử lý thông tin về môi trường giáo dục THPT

Module THPT 5: Môi trường học tập của học sinh THPT

Module THPT 6: Xây dựng môi trường học tập cho học sinh THPT

Module THPT 7: Tham vấn, tư vấn hướng dẫn cho học sinh THPT

Module THPT 8: Kỹ năng tham vấn, tư vấn, hướng dẫn và một số phương pháp tiếp cận cơ bản trong hướng dẫn cho học sinh THPT

Module THPT 9: Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp

Module THPT 10: Rào cản học tập của các đối tượng học sinh THPT

Module THPT 11: Chăm sóc hỗ trợ tâm lý học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu số trong trường THPT

Module THPT 12: Khắc phục trạng thái tâm lý căng thẳng trong học tập của học sinh THPT

Module THPT 13: Vai trò của nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THPT trong kế hoạch xây dựng kế hoạch dạy học

Module THPT 14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

Module THPT 15: Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học cấp THPT

Module THPT 16: Hồ sơ dạy học đáp ứng đổi mới phương pháp dạy học cấp THPT

Module THPT 17: Tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng

Module THPT 18: Phương pháp dạy học tích cực

Module THPT 19: Dạy học với CNTT

Module THPT 20: Sử dụng các thiết bị dạy học ở THPT

Module THPT 21: Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học

Module THPT 22: Sử dụng một số phần mềm dạy học

Module THPT 23: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh

Module THPT 24: Kỹ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học

Module THPT 28: Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong trường THPT

Module THPT 29: Giáo dục học sinh thông qua các hoạt động giáo dục

Module THPT 30: Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THPT

Module THPT 31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm

Module THPT 32: Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm

Module THPT 33: Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm

Module THPT 34: Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT

Module THPT 35: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT

Module THPT 36: Giáo dục giá trị cho học sinh THPT

Module THPT 38: Giáo dục hòa nhập trong giáo dục THPT

Module THPT 39: Xây dựng kế hoạch phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THPT

Module THPT 40: Phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục

Module THPT 41: Tổ chức các hoạt động tập thể của học sinh THPT

Đánh giá bài viết
2 10.224
Sắp xếp theo
    Giáo dục - Đào tạo Xem thêm