Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cấp THCS

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cấp THCS

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bộ tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cấp THCS để bạn đọc cùng tham khảo khi bồi dưỡng thường xuyên cho học sinh khối THCS. Bộ tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cấp THCS bao gồm 41 module giảng dạy, bồi dưỡng cho học sinh THCS. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cấp Tiểu học mới nhất

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cấp Mầm Non

Pass để truy cập file pdf trong bài là 123456

Module 1: Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THCS

Module 2: Đặc điểm của học sinh THCS

Module 3: Giáo dục học sinh THCS cá biệt

Module 4: Phương pháp và kỹ thuật thu thập, xử lý thông tin về môi trường giáo dục THCS

Module 5: Nâng cao năng lực hiểu biết và xây dựng môi trường giáo dục của giáo viên

Module 6: Xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS

Module 7: Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS

Module 8: Phương pháp và kỹ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS

Module 9: Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp

Module 10: Nâng cao năng lực chăm sóc, hỗ trợ tâm lý cho học sinh trong quá trình giáo dục

Module 11: Chăm sóc hỗ trợ tâm lý cho học sinh nữ, học sinh dân tộc thiểu số trong trường THCS

Module 12: Khắc phục trạng thái tâm lý căng thẳng trong học tập của học sinh THCS

Module 13: Nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THCS trong xây dựng kế hoạc dạy học

Module 14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

Module 15: Các yếu tố ảnh hưởng đến kế hoạch dạy học

Module 16: Hồ sơ dạy học

Module 17: Tìm hiểu, khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng

Module 18: Phương pháp dạy học tích cực

Module 19: Dạy học với công nghệ thông tin

Module 20: Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học với ứng dụng CNTT trong dạy học

Module 21: Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học

Module 22: Sử dụng một số phần mềm dạy học

Module 23: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

Module 24: Kỹ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học

Module 25: Viết sáng kiến trong trường THCS

Module 26: Nghiên cứu khóa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS

Module 27: Hướng dẫn và phổ biến khóa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS

Module 28: Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên

Module 29: Giáo dục học sinh THCS thông qua các hoạt động giáo dục

Module 30: Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh THCS

Module 31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm

Module 32: Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm

Module 33: Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm

Module 34: Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS

Module 35: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS

Module 36: Giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS

Module 37: Giáo dục vì sự phát triển bền vững ở trường THCS

Module 38: Giáo dục hòa nhập trong giáo dục THCS

Module 39: Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THCS

Module 40: Phối hợp các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục

Module 41: Tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh THCS

Chia sẻ, đánh giá bài viết
6
Sắp xếp theo

    Biểu mẫu Giáo dục - Đào tạo

    Xem thêm