Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cấp Tiểu học mới nhất 2023

Tài liệu khối Tiểu học

Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên cấp tiểu học là tài liệu quan trọng giúp các thầy, cô có thể lựa chọn, tham khảo khi bồi dưỡng thường xuyên. Đây là tài liệu quan trọng và rất hữu ích giúp các thầy cô có thể thực hiện tốt các quy chế theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT. Mời các thầy cô cùng tham khảo và tải tài liệu về sử dụng.

TH1: Một số vấn đề tâm lý học dạy học ở tiểu học, những giải pháp sư phạm

TH2: Đặc điểm tâm lí của học sinh dân tộc ít người, học sinh có nhu cầu đặc biệt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

TH3: Đặc điểm tâm lý của học sinh yếu kém, học sinh cá biệt, học sinh giỏi và năng khiếu

TH4: Môi trường dạy học lớp ghép

TH5: Tổ chức học tập cho học sinh ở lớp ghép

TH6: Kế hoạch dạy học ở lớp ghép

TH7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện

TH8: Thư viện trường học thân thiện

TH9: Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh tiểu học

TH10: Giáo dục hòa nhập

TH11: Tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ có khó khăn về nghe

TH12: Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học

TH13: Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực

TH14: Thực hành thiết kế bài học theo hướng dạy học tích cực

TH15: Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học

TH16: Một số kỹ thuật dạy học tích cực ở tiểu học

TH17: Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học

TH18: Lắp đặt, bảo quản thiết bị dạy học ở tiểu học

TH19: Tự làm đồ dùng dạy học ở tiểu học

TH20: Kiến thức, kĩ năng tin học cơ bản

TH21: Ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft Powerpoint trong dạy học

TH22: Sử dụng phần mềm giáo dục để dạy học ở tiểu học

TH23: Mạng Internet - Tìm kiếm và khai thác thông tin

TH24: Đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

TH25: Các kĩ thuật bổ trợ trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

TH26: Hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

TH27: Kiểm tra đánh giá bằng nhận xét thể chất

TH28: Kiểm tra, đánh giá các môn học bằng điểm số

TH29: Phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

TH30: Hướng dẫn áp dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở tiểu học trong điều kiện thực tế ở Việt Nam

TH31: Tổ chức dạy học cả ngày

TH32: Dạy học phân hóa ở tiểu học

TH33: Thực hành dạy học phân hóa ở tiểu học

TH34: Công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học

TH35: Giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động ở trường tiểu học

TH36: Kỹ năng giải quyết các tình huống sư phạm trong công tác giáo dục học sinh của người giáo viên chủ nhiệm

TH37: Những vấn đề chung về tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học

TH38: Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học

TH39: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học

TH40: Thực hành giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học

TH41: Giáo dục kĩ năng sống qua các hoạt động giáo dục

TH42: Thực hành Giáo dục kĩ năng sống trong một số hoạt động ngoại khóa ở tiểu học

TH43: Giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học ở tiểu học

TH44: Thực hành Giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học ở tiểu học

TH45: Xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em.

Mời các bạn tải toàn bộ Tài liệu khối Tiểu học, tại đây.

Đánh giá bài viết
3 44.247
Sắp xếp theo

    Giáo dục - Đào tạo

    Xem thêm