Hướng dẫn ghi học bạ theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT

Hướng dẫn ghi học bạ theo Thông tư 22

Hướng dẫn ghi học bạ theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT hay mẫu học bạ mới theo thông tư 22 được VnDoc hướng dẫn chi tiết trong bài viết dưới đây, mời các bạn cùng tham khảo.

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

1. Trang 1, thông tin ghi theo giấy khai sinh của học sinh.

2. Mục "1. Các Môn học và hoạt động giáo dục"

 • Trong cột "Nhận xét": Ghi những điểm nổi bật về sự tiến bộ, năng khiếu, hứng thú học tập đối với môn học, hoạt động giáo dục của học sinh; nội dung, kĩ năng chưa hoàn thành trong môn học, hoạt động giáo dục cần được khắc phục, giúp đỡ.
 • Trong cột "Mức đạt được": Học sinh đạt mức "Hoàn thành tốt" ghi T; mức "Hoàn thành" ghi H; mức "Chưa hoàn thành" ghi C.
 • Trong cột "Điểm KTĐK" đối với các môn có Bài kiểm tra định kì: Ghi điểm số của bài kiểm tra; đối với học sinh được kiểm tra lại, ghi điểm số của bài kiểm tra cuối cùng và lưu ý đặc biệt nếu có.

3. Mục "2. Các năng lực, phẩm chất"

- Trong cột "Nhận xét" tương ứng với cột "Năng lực": Ghi các biểu hiện, sự tiến bộ, ưu điểm, hạn chế, góp ý và khuyến nghị (nếu có) về sự hình thành và phát triển một số năng lực của học sinh. Một số biểu hiện đối với từng năng lực, có thể là:

 • Tự phục vụ, tự quản: Thực hiện được một số việc phục vụ cho bản thân (vệ sinh thân thể, ăn, mặc,...); một số việc phục vụ cho học tập (chuẩn bị đồ dùng học tập ở lớp, ở nhà,...);....
 • Hợp tác: Mạnh dạn giao tiếp trong hợp tác; trình bày rõ ràng, ngắn gọn; nói đúng nội dung cần trao đổi; ngôn ngữ phù hợp với hoàn cảnh và đối tượng ;...
 • Tự học và giải quyết vấn đề: Khả năng tự thực hiện nhiệm vụ học cá nhân trên lớp, làm việc trong nhóm, tổ, lớp; khả năng tự học có sự giúp đỡ hoặc không cần giúp đỡ;...

Ví dụ cách ghi vào cột "Nhận xét": Biết vệ sinh thân thể, ăn mặc gọn gàng; mạnh dạn giao tiếp trong hợp tác; có khả năng tự học;...

- Trong cột "Nhận xét" tương ứng với cột "Phẩm chất": Ghi các biểu hiện, sự tiến bộ, ưu điểm, hạn chế, góp ý và khuyến nghị (nếu có) về sự hình thành và phát triển một số phẩm chất của học sinh. Một số biểu hiện đối với từng phẩm chất, có thể là:

 • Chăm học, chăm làm: Đi học đầy đủ, đúng giờ; thường xuyên trao đổi bài với bạn, thầy cô và người lớn;...
 • Tự tin, trách nhiệm: Mạnh dạn khi thực hiện nhiệm vụ học tập, trình bày ý kiến cá nhân ; tự chịu trách nhiệm về các việc làm, không đổ lỗi cho người khác khi mình làm chưa đúng;...
 • Trung thực, kỉ luật: Không nói dối; không nói sai về bạn; tôn trọng lời hứa, giữ lời hứa;...
 • Đoàn kết, yêu thương: Giúp đỡ, tôn trọng mọi người; nhường nhịn bạn; quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh em, bạn bè; kính trọng người lớn, biết ơn thầy giáo, cô giáo,...

Ví dụ cách ghi vào cột "Nhận xét": Đi học đầy đủ; mạnh dạn khi thực hiện nhiệm vụ học tập; biết giữ lời hứa; biết giúp đỡ, tôn trọng mọi người;...

- Trong cột "Mức đạt được" tương ứng với từng nội dung của cột "Năng lực" và cột "Phẩm chất": ghi kí hiệu T nếu học sinh đạt mức "Tốt", Đ nếu học sinh đạt mức "Đạt" hoặc C nếu học sinh ở mức "Cần cố gắng".

4. Mục "Khen thưởng"

Ghi lại những thành tích mà học sinh đạt được. Ví dụ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện; Có thành tích trong học tập môn Tiếng Việt; Có tiến bộ vượt bậc về tự phục vụ và tự quản; Đạt giải Nhì hội giao lưu An toàn giao thông cấp huyện/tỉnh/quốc gia.

5. Mục "Hoàn thành chương trình lớp học/chương trình tiểu học"

Ghi Hoàn thành chương trình lớp....../chương trình tiểu học hoặc Chưa hoàn thành chương trình lớp....../chương trình tiểu học; Được lên lớp hoặc Chưa được lên lớp. Ví dụ:

 • Hoàn thành chương trình lớp 2; Được lên lớp 3.
 • Chưa hoàn thành chương trình lớp 3; Được lên lớp 4.
 • Chưa hoàn thành chương trình lớp 4; Ở lại lớp 4.
 • Hoàn thành chương trình tiểu học.

Học bạ được nhà trường bảo quản và trả lại cho học sinh khi học sinh chuyển trường, học xong chương trình tiểu học.

Mời các bạn tải toàn bộ Hướng dẫn ghi học bạ theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT và Mẫu học bạ mới theo Thông tư 22 trong bài.

Hướng dẫn ghi học bạ theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT

>>> Mẫu nhận xét các môn học mới nhất 2020

Nội dung hướng dẫn ghi học bạ theo Thông tư 22 được trình bày rõ ràng thành từng trang, từng mục một cách cụ thể, chi tiết. Các giáo viên sẽ đưa ra các nhận xét về tình hình học tập của học sinh, đưa ra đánh giá học sinh đã hoàn thành các môn học hay chưa, ghi rõ điểm số trung bình môn của học sinh vào mục tương ứng. Tiếp đó các giáo viên cần nhận xét về năng lực, phẩm chất. Ở mục khen thưởng phải ghi chi tiết thành tích mà học sinh đạt được. Cuối cùng đánh giá xem học sinh đó đã hoàn thành chương trình học hay chưa. Mời các bạn tham khảo thêm Mẫu nhận xét các môn học theo Thông tư 22:

Ngoài Hướng dẫn ghi học bạ theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT, các bạn hãy tham khảo thêm các tài liệu khác được quy định tại Thông tư 27 dành riêng cho lớp 1:

Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết cả Hướng dẫn ghi học bạ theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh tiểu học thay thế Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016, hướng dẫn thầy cô thật chi tiết về cách viết học bạ để các thầy cô biết cách nhận xét về tình hình học tập, phẩm chất đưa ra đánh giá học sinh tiểu học một cách chuẩn nhất.

Đánh giá bài viết
85 243.036
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm