Tập bản đồ Địa lý lớp 8 bài 2: Khí hậu Châu Á

Giải Tập bản đồ Địa lí 8

Mời quý thầy cô cùng các em tham khảo tài liệu Tập bản đồ Địa lý lớp 8 bài 2: Khí hậu Châu Á do VnDoc sưu tầm và biên soạn, các bài tập Địa được giải chi tiết và chính xác nhằm hỗ trợ quá trình củng cố lý thuyết bài học, ôn luyện môn Địa.

Bài 2: Khí hậu Châu Á

Bài 1 trang 5 Tập bản đồ Địa Lí 8

Dựa vào hính 2.1 trong SGK, kết hợp với kiến thức đã học, em hãy tô màu vào bảng chú giải và lược đồ để phân biệt rõ các đới và kiểu khí hậu ở Châu Á.

Lời giải:

Giải tập bản đồ Địa lý 8

Bài 2 trang 5 Tập bản đồ Địa Lí 8

Thống kê các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa theo bảng dưới đây:

Số TT Các kiểu khí hậu gió mùa Số TT Các kiểu khí hậu lục địa
.....................................................

..............................................

Lời giải:

Số TT Các kiểu khí hậu gió mùa Số TT Các kiểu khí hậu lục địa

1

2

3

Kiểu ôn đới gió mùa

Kiểu cận nhiệt gió mùa

Kiểu nhiệt đới gió mùa

1

2

3

Kiểu ôn đới lục địa

Kiểu cận nhiệt lục địa

Kiểu nhiệt đới khô

Bài 3 trang 6 Tập bản đồ Địa Lí 8

Dựa vào các biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa và số liệu bảng 2.1 trong SGK, em hãy:

- Xác định và ghi vào bảng dưới đây theo nội dung sau:

Số TT Các địa điểm thuộc các kiểu khí hậu gió mùa Số TT Các địa điểm thuộc các kiểu khí hậu lục địa

.................................................................

.................................................................

- Nêu đặc điểm chế độ mưa và chế độ nhiệt của hai địa điểm E Riát (kiểu nhiệt đới khô), Yangun (kiểu nhiệt đới gió mùa) và ghi vào bảng dưới đây:

Địa điểm Đặc điểm chế độ nhiệt Đặc điểm chế độ mưa
E Riát

.................................................................

.................................................................

Yangun

.................................................................

.................................................................

Lời giải:

Số TT Các địa điểm thuộc các kiểu khí hậu gió mùa Số TT Các địa điểm thuộc các kiểu khí hậu lục địa
1

Y-an-gum (Mi-a-ma) thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa

1

E Ri-át (A-rập Xê-út) thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới khô

2

Thượng Hải thuộc kiểu khí hậu cận nhiệt gió mùa.

2

U-lan Ba-to (Mông Cổ) thuộc kiểu khí hậu ôn đới lục địa

- Đặc điểm chế độ mưa và chế độ nhiệt của hai địa điểm E Riát (kiểu nhiệt đới khô), Yangun (kiểu nhiệt đới gió mùa)

Địa điểm Đặc điểm chế độ nhiệt Đặc điểm chế độ mưa
E Riát

Nhiệt độ cao nhất khoảng 320C rơi vào tháng 4-5, nhiệt độ thấp nhất khoảng 250C rơi vào tháng 1. Biên độ nhiệt khá cao: 70C.

Lượng mưa cao nhất vào tháng 7 với khoảng 580mm, lượng mưa thấp nhất vào các tháng 1, 2, 3 khoảng 30mm. Tổng lượng mưa trung bình năm là 2750mm.

Yangun

Nhiệt độ cao nhất là 370C rơi vào tháng 7, nhiệt độ thấp nhất khoảng 150C rơi vào tháng 1. Biên độ nhiệt rất cao 220C.

Lượng mưa cao nhất khoảng 30mm, có những tháng không có mưa đó là tháng 7, 8, 9, 10. Tổng lượng mưa trung bình năm rất thấp 82mm.

Đánh giá bài viết
61 4.820
Giải tập bản đồ Địa lí 8 Xem thêm