Tập bản đồ Địa lý lớp 8 bài 9

Giải Tập bản đồ Địa lí 8

Tập bản đồ Địa lý lớp 8 bài 9 là tài liệu hỗ trợ học sinh học tốt Địa lý 8, với các bài tập được giải chi tiết, chính xác không chỉ giúp các em tham khảo mà còn củng cố lý thuyết bài học.

Tập bản đồ Địa Lí 8 bài 9: Khu vực Tây Nam Á

Bài 1 trang 12 Tập bản đồ Địa Lí 8

Dựa vào lược đồ trên và hình 9.1 trong SGK, em hãy:

- Kể tên các hoang mạc

Kết hợp với kiến thức đã học, hãy cho biết những hoang mạc trên nằm trong điều kiện khí hậu nào (Đánh dấu x vào ô trống ý em cho là đúng)

Giải tập bản đồ Địa lí 8

Lời giải:

Tên các hoang mạc: hoang mạc Muối Lớn, hoang mạc Nê-phut, hoang mạc Rup-en Kha-li.

Giải tập bản đồ Địa lí 8

Bài 2 trang 12 Tập bản đồ Địa Lí 8

Quan sát lược đồ trên, hãy cho biết dàu mỏ dầu tập trung chủ yếu ở khu vực nào. (Đánh dấu x vào ô trống ý em cho là đúng nhất)

Giải tập bản đồ Địa lí 8

Lời giải:

Giải tập bản đồ Địa lí 8

Bài 3 trang 12 Tập bản đồ Địa Lí 8

Vẫn dựa vào lược đồ trên, hãy kể tên các quốc gia nằm trong vùng có nhiều dầu mỏ

Lời giải:

Các quốc gia nằm trong vùng có nhiều dầu mỏ: Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, A-Rập Xê-ut, Cô-oét, I-ran, I-rắc, Ba-ranh, Cata.

Đánh giá bài viết
47 7.208
Sắp xếp theo

    Giải tập bản đồ Địa lí 8

    Xem thêm