Tập bản đồ Địa lý lớp 8 bài 18

Giải Tập bản đồ Địa lí 8

Tài liệu Tập bản đồ Địa lý lớp 8 bài 18 do VnDoc biên soạn và đăng tải nhằm hỗ trợ học sinh củng cố lý thuyết bài học, với các bài tập được giải chi tiết, chính xác nhằm hỗ trợ học sinh học tốt Địa lý 8.

Tập bản đồ Địa Lí 8 bài 18: Thực hành: Tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia

Lào

Campuchia

1. Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên:

- Giáp quốc gia

- Giáp biển

- Những thuận lợi, khó khăn về vị trí, tự nhiên đối với phát triển kinh tế

2. Dân cư, xã hội

- Số dân(triệu người)

- Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên (%)

- GDP/người

- Tỉ lệ dân đô thị

- Các thành phố lớn

- Ngôn ngữ phổ biến

3. Kinh tế

- Cơ cấu kinh tế

+Nông nghiệp

+Công nghiệp

+Dịch vụ

- Các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu

Lời giải:

Tập bản đồ Địa lí 8

Đánh giá bài viết
28 5.556
Sắp xếp theo

    Giải tập bản đồ Địa lí 8

    Xem thêm