Tập đọc nhạc lớp 7 số 4 bài Mùa xuân về

66 8.822

Tập đọc nhạc số 4 lớp 7 bài Mùa xuân về

Tập đọc nhạc lớp 7 số 4 bài Mùa xuân về được VnDoc sưu tầm và giới thiệu với các bạn để tham khảo giúp học tập tốt môn Âm nhạc lớp 7 chuẩn bị cho bài giảng sắp tới đây của mình. Mời các bạn tải và tham khảo

Tập đọc nhạc số 4 lớp 7

Bài Mùa xuân về

Nhạc và lời: Phan Trần Bảng

Đọc nhạc

Son lá son đô xi đô

Son lá son son đố xi

Đố la la xi la la son

Son lá son fa fa son mi

Son la son son đố xin đố

Lời bài hát

Bong binh bong! binh bung binh!.

Chiêng trống đang hòa vang lừng vang.

Theo con suối, theo nương ngàn.

Chiêng trống đang gọi mùa xuân về.

Chiêng trống ngợi ca mùa xuân.

Video tập đọc nhạc số 5 lớp 7

 

Mời các bạn xem tiếp tài liệu liên quan

Tập đọc nhạc lớp 7 số 7 bài Quê hương

Tập đọc nhạc lớp 7 số 8 bài Chú chim nhỏ dễ thương

Tập đọc nhạc lớp 7 số 9 bài Trường làng tôi

Đánh giá bài viết
66 8.822
Lớp 7 môn khác Xem thêm