Bài tập Biểu thức có chứa một chữ lớp 4

Bài tập Biểu thức có chứa một chữ

VnDoc giới thiệu tới các em học sinh Bài tập Toán lớp 4: Biểu thức có chứa một chữ. Tài liệu do VnDoc biên soạn bao gồm nhiều dạng bài tập hay, giúp các em học sinh ôn tập kỹ hơn về Biểu thức có chứa một chữ được học trong chương trình Toán lớp 4.

Bài tập Biểu thức có chứa một chữ lớp 4 là đề ôn tập trực tiếp, các em học sinh có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Tải đề và đáp án tại đây: Bài tập Toán lớp 4 có lời giải trên

 • I. Bài tập trắc nghiệm
 • I. Bài tập trắc nghiệm
 • Câu 1: Biểu thức có chứa một chữ gồm có:
 • Câu 2: Giá trị của biểu thức a + 28 với a = 32 là:
 • Câu 3: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng a, chiều dài bằng 20cm. Với a = 15cm thì chu vi của hình chữ nhật là:
 • Câu 4: Giá trị của biểu thức a x 4 + 7 với a = 10 là:
 • Câu 5: Phép tính 212 + a được gọi là:
 • II. Bài tập tự luận
 • Câu 1. Tính giá trị biểu thức:
 • a) 6412 + 513 x m với m = 7
  Chỉ điền kết quả
  10003

  a) 6412 + 513 x m với m = 7;

  6412 + 513 x m = 6412 + 513 x 7 = 6412 + 3591 = 10003

 • b) 1500 – 1500 : b với b = 3
  1000

  b) 1500 – 1500 : b với b = 3;

  1500 – 1500 : b = 1500 - 1500 : 3 = 1500 - 500 = 1000

 • c) 28 x a + 22 x a với a = 5
  250

  c) 28 x a + 22 x a với a = 5;

  28 x a + 22 x a = 28 x 5 + 22 x 5 = 140 + 110 = 250

 • d) 125 x b – 25 x b với b = 6
  600

  d) 125 x b – 25 x b với b = 6;

  125 x b – 25 x b = 125 x 6 - 25 x 6 = 750 - 150 = 600

 • Câu 2: Cho biểu thức k – 10 x 5. Hỏi:

  a) Khi k = 1000 thì biểu thức có giá trị bằng bao nhiêu?

  b) Tìm giá trị của k để biểu thức có giá trị bằng số lớn nhất có bốn chữ số

 • a) Với k = 1000 thì biểu thức có giá trị bằng ............
  950
  a) Với k = 1000 thì biểu thức có giá trị bằng 1000 – 10 x 5 = 1000 – 50 = 950
 • b) Tìm giá trị của k để biểu thức có giá trị bằng số lớn nhất có bốn chữ số
  k = ..........
  10049

  b) Số lớn nhất có bốn chữ số là 9999

  Giá trị của k để biểu thức có giá trị bằng 9999 là: 9999 + 50 = 10049

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
38 1.047
Sắp xếp theo

Toán lớp 4

Xem thêm