Bài tập cuối tuần tiếng Anh lớp 6 Tuần 4

Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 6 có đáp án

VnDoc giới thiệu Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 6 - Tuần 4 do VnDoc biên soạn bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh khác nhau có đáp án đi kèm giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức được học theo từng tuần hiệu quả.

Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 6 - Tuần 4 là đề ôn tập trực tuyến, các em học sinh có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 6 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 6

 • I. Choose the answer.

  Minh : Hi, Hoang. ______(1)________?

  Hoang : Hi, Minh. I’m fine. And you?

  Minh : Fine, thanks. ______(2)________ now?

  Hoang : I live at 16 Nguyen Van Cu Street.

  Minh : ______(3)________ near your school?

  Hoang : Yes, it is. So I often walk to school. How about you? Where do you live?

  Minh : At 35 Tran Phu Street.

  Hoang : Where ______(4)________ now?

  Minh : I’m going to the market to buy some food.

  Hoang : Oh, it’s 1.45. My class usually _____ (5)____ at 2. I must go to school now.

  See you again later. Bye!

  Minh : Bye.

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • II. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • III. Odd one out.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • IV. Read the paragraph and choose the correct answer.

  Nam’s grandparents live in a nice, small house in the countryside. There isn’t a school, a bookshop, a hotel, a hospital, a restaurant near it but there is a long river. There is a rice paddy behind the house. There is a rice paddy in front of it, too. To the left of the house is a small market. To the right of the house is a big garden. His grandparents grow a lot of vegetables and flowers in the garden. He loves them and their house very much. It is quiet and peaceful. He visits it every summer.

 • 1. Near Nam’s grandparents’ house, there is ___________________
 • 2. What is behind the house?
 • 3. Is there a rice paddy in front of the house?
 • 4. What’s is to the right of the house?
 • 5. Why does he visit the house every summer? – Because ___________________
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 188
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Tiếng Anh lớp 6 Xem thêm