Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa 2020- 2021 (Đề 6)

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa 2020- 2021 (Đề 6) gồm các câu hỏi có đáp án giúp học sinh củng cố kiến thức Hóa 9 đã học cũng như làm quen các dạng đề thi chương trình lớp 9.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 9 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 9

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 có đáp án lời giải chi tiết, đươc đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn, giúp các bạn học sinh ôn luyện, còn giúp ích cho các thầy cô trong quá trình ra đề cũng như ôn tập Hóa học 9, đánh giá đúng năng lực của các bạn học sinh.

 • Câu 1.

  Dãy chất nào dưới đây là oxit bazơ?

 • Câu 2.

  Dãy nào sau đây tác gồm các chất tác dụng được với HCl?

 • Câu 3.

  Khí nào dưới đây gây ra mưa axit?

 • Câu 4.

  Hòa tan chất nào sau đây vào nước không thu được dung dịch bazơ?

 • Câu 5.

  Trong những chất dưới đây chất nào làm quỳ chuyển sang đỏ?

 • Câu 6.

  Khí hidro cháy trong không khí cho ngọn lửa màu:

 • Câu 7.

  Dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt được 2 chất bột CaO và P2O5?

 • Câu 8.

  Dẫn V (lít) khí hidro (đktc) đi qua ống nghiệm sắt (III) oxit phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thể tích khí hidro là:

 • Câu 9

  Biết 1,12 lít CO2 (đktc) tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch Ca(OH)2. Thu được sản phẩm là CaCO3 và H2O.

  a) Nồng độ mol của dung dịch Ca(OH)2 đã dùng

  0,5M

  Phương trình hóa học

  CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

  nCO2 = 0,1 mol

  Theo phương trình phản ứng hóa học:

  nCO2 = nCa(OH)2 = 0,1 mol => CM Ca(OH)2 = 0,1/0,2 = 0,5M

 • b
  Khối lượng muối thu được sau phản ứng
  10g

  Khối lượng muối thu được sau phản ứng là:

  mCaCO3 = 0,1.100 = 10 gam

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 46
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa học 9 Xem thêm