Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5 năm học 2020 - 2021 - Đề số 1

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 5 môn Toán có đáp án

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5 năm học 2020 - 2021 - Đề số 1 nằm trong bộ đề khảo sát đầu năm lớp 5 do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn. Đây là tài liệu hay được biên soạn chi tiết, kỹ lưỡng giúp các em ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi sắp tới đạt kết quả cao.

Nhằm giúp học sinh lớp 5 có tài liệu ôn tập chuẩn bị cho kì thi khảo sát chất lượng đầu năm, VnDoc giới thiệu tới các em bộ đề khảo sát chất lượng đầu năm với các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh giúp các em ôn tập hiệu quả.

Tải đề và đáp án tại đây: Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5 năm học 2020 - 2021 - Đề số 1

Mời các em làm tiếp Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5 năm học 2020 - 2021 - Đề số 2

 • I. Phần trắc nghiệm
 • Câu 1: Giá trị của chữ số 5 trong số 489 592 là:
 • Câu 2: Số bé nhất trong các số 274 926 , 279 284, 273 934, 278 928 là:
 • Câu 3: Số 90 704 có thể viết thành tổng các số tròn nghìn, tròn trăm và đơn vị là:
 • Câu 4: Trong các số 18391, 49183, 34883, 17373 số chia hết cho 3 là:
 • Câu 5:

  Trong các phân số \frac{1}{2};\frac{4}{3};\frac{5}{6};\frac{8}{3} phân số bé hơn 1 là:

 • II. Phần tự luận
 • Bài 1: Tính:
 • a.
  a, \frac{2}{6} + \frac{5}{3} =
  2
 • b,
  \frac{7}{2} - \frac{1}{4} =
  Với kết quả là phân số, các em điền theo ví dụ sau: 3/4; 5/2
  13/4
 • c,
  \frac{7}{2} - \frac{1}{4} = \frac{{13}}{4} =
  13/4
 • d.
  \frac{4}{7}:\frac{8}{{14}}
  1
 • Bài 2: So sánh:
 • a, 2 phút 18 giây …. 140 giây
 • b,
  6m2 7cm2 …. 6000cm2
 • c,
  3 tấn 5kg …. 3005kg
 • d, 5 giờ 15 phút … 5 giờ 22 phút
 • Bài 3: Tìm X, biết:
 • a,
  X + \frac{1}{8} = \frac{1}{5}
  X = ..............
  Điền kết quả cuối cùng của X
  3/40

  a, X + rac{1}{8} = rac{1}{5}

  X = rac{1}{5} - rac{1}{8}

  X = rac{3}{{40}}

 • b.
  \frac{7}{{12}} - X = \frac{1}{2}
  1/12

  b, rac{7}{{12}} - X = rac{1}{2}

  X = rac{7}{{12}} - rac{1}{2}

  X = rac{1}{{12}}

 • c.
  c, X - \frac{4}{3} = \frac{5}{7}
  X =
  43/21

  c, X - rac{4}{3} = rac{5}{7}

  X = rac{5}{7} + rac{4}{3}

  X = rac{{43}}{{21}}

 • Bài 4

  Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 100m, chiều rộng bằng 4/5 chiều dài.

  a, Tính diện tích của thửa ruộng đó

  b, Biết rằng cứ 1m2 người nông dân thu hoạch được 6kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó người ra thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

 • a.

  Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là: ............ (m2)

  Điền kết quả cuối cùng
  8000

  a, Chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật là:

  100 x 4 : 5 = 80 (m)

  Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là:

  100 x 80 = 8000 (m2)

 • a.

  Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là: ............ (m2)

  Điền kết quả cuối cùng
  8000

  a, Chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật là:

  100 x 4 : 5 = 80 (m)

  Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là:

  100 x 80 = 8000 (m2)

 • a.

  Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là: ............ (m2)

  Điền kết quả cuối cùng
  8000

  a, Chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật là:

  100 x 4 : 5 = 80 (m)

  Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là:

  100 x 80 = 8000 (m2)

 • b.

  b, Số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là: .......... tạ

  480

  b, Số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là:

  6 x 8000 = 48000 (kg)

  Đổi 48000kg = 480 tạ

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 565
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Toán lớp 5 trực tuyến Xem thêm