Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5 năm học 2020 - 2021 - Đề số 2

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 5 môn Toán có đáp án

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5 năm học 2020 - 2021 - Đề số 2 nằm trong bộ đề khảo sát đầu năm lớp 5 do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn. Đây là tài liệu hay được biên soạn chi tiết, kỹ lưỡng bao gồm nhiều dạng bài tập hay, giúp các em ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi sắp tới đạt kết quả cao.

Nhằm giúp học sinh lớp 5 có tài liệu ôn tập chuẩn bị cho kì thi khảo sát chất lượng đầu năm, VnDoc giới thiệu tới các em bộ đề khảo sát chất lượng đầu năm với các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh có đầy đủ đáp án giúp các em ôn tập hiệu quả. Đề được để dưới dạng trực tuyến cho các em trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong.

Tải đề và đáp án tại đây: Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5 năm học 2020 - 2021 - Đề số 2

 • I. Phần trắc nghiệm
 • Câu 1:

  Phân số \frac{4}{7} bằng phân số:

 • Câu 2: Kết quả của phép tính 72864 + 39189 bằng:
 • Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấn 15kg 27g = ….g là:
 • Câu 4: Trong các số 37797, 49725, 19488, 22773 số chia hết cho 5 là số:
 • Câu 5:

  Trong các phân số \frac{3}{8};\frac{5}{6};\frac{4}{3};\frac{5}{{12}};\frac{8}{7};\frac{6}{5};\frac{2}{9}, số phân số bé hơn 1 là:

 • II. Phần tự luận
 • Bài 2: Tính:
 • a.
  \frac{5}{4} + \frac{7}{3} \times \frac{9}{{28}} =
  2
 • b.
  1 - \frac{3}{4} \times \frac{{12}}{{15}} =
  Với đáp án là phân số, điền theo ví dụ: 3/4, 5/7
  2/5
 • c.
  \frac{2}{3} \times \frac{7}{9} + \frac{2}{3} \times \frac{5}{6} - \frac{2}{3} \times \frac{1}{9} =
  1
 • Bài 3: Tìm X, biết:
 • a.
  X + \frac{3}{4} = \frac{8}{3}
  X = ..........
  Điền kết quả cuối cùng của X
  23/12

  a, X + rac{3}{4} = rac{8}{3}

  X = rac{8}{3} - rac{3}{4}

  X = rac{{23}}{{12}}

 • b
  X - \frac{1}{{12}} = \frac{5}{6}
  X =
  11/12

  b, X - rac{1}{{12}} = rac{5}{6}

  X = rac{5}{6} + rac{1}{{12}}

  X = rac{{11}}{{12}}

 • c.
  X \times \frac{1}{2} = \frac{3}{4}:\frac{9}{{16}}
  X =
  8/3

  c, X 	imes rac{1}{2} = rac{3}{4}:rac{9}{{16}}

  X 	imes rac{1}{2} = rac{4}{3}

  X = rac{4}{3}:rac{1}{2}

  X = rac{8}{3}

 • Bài 4
  Một cửa hàng nhập về 15 tấn gạo. Ngày đầu tiên bán được 2788kg gạo. Ngày thứ hai bán được gấp đôi số gạo ngày thứ nhất. Ngày thứ ba bán được số gạo bằng trung bình cộng số gạo bán được của ngày thứ nhất và thứ hai. Hỏi sau ba ngày bán, cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
  Trả lời:

  Số ki-lô-gam gạo cửa hàng còn lại là: ............ (kg)

  Điền kết quả cuối cùng
  2454

  Đổi 15 tấn = 15000kg

  Ngày thứ hai cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là:

  2788 x 2 = 5576 (kg)

  Ngày thứ ba cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là:

  (2788 + 5576) : 2 = 4182 (kg)

  Số ki-lô-gam gạo cửa hàng còn lại là:

  15000 – 2788 – 5576 – 4182 = 2454 (kg)

  Đáp số: 2454kg gạo

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 388
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Toán lớp 5 trực tuyến Xem thêm