Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5 năm học 2020 - 2021 - Đề số 4

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 5 môn Toán có đáp án

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5 năm học 2020 - 2021 - Đề số 4 nằm trong bộ đề khảo sát đầu năm lớp 5 do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn. Đây là tài liệu hay được biên soạn chi tiết, kỹ lưỡng bao gồm nhiều dạng bài tập hay, giúp các em ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi sắp tới đạt kết quả cao.

Nhằm giúp học sinh lớp 5 có tài liệu ôn tập chuẩn bị cho kì thi khảo sát chất lượng đầu năm, VnDoc giới thiệu tới các em bộ đề khảo sát chất lượng đầu năm với các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh có đầy đủ đáp án giúp các em ôn tập hiệu quả. Đề được để dưới dạng trực tuyến cho các em trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong.

Tải đề và đáp án tại đây: Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5 năm học 2020 - 2021 - Đề số 4

 • I. Phần trắc nghiệm
 • Câu 1: Nếu X : 13 = 73 thì X có giá trị bằng:
 • Câu 2: Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 100000, quãng đường từ nhà bạn Lan đến trường đo được 2cm. Độ dài thật của quãng đường từ nhà Lan đến trường là:
 • Câu 3:

  Có 4 viên bi màu xanh 7 viên bi màu vàng. Phân số chỉ số viên bi màu xanh so với số viên bi màu vàng là:

 • Câu 4: Phân số có tử số bằng 2 và mẫu số bằng 5 được đọc là:
 • Câu 5: Phân số nằm giữa 1 và 2 là phân số:
 • II. Phần tự luận
 • Bài 1: Tính:
 • a,
  \frac{2}{5} + \frac{{16}}{{15}}:\frac{8}{{20}} =
  46/15
 • b.
  \frac{3}{7} \times \frac{{21}}{{15}} - \frac{{16}}{{40}} =
  1/5
 • Bài 2: Tìm X, biết:
 • a,
  X - \frac{2}{3} = \frac{7}{6}
  X = ..........
  11/6

  a, X - rac{2}{3} = rac{7}{6}

  X = rac{7}{6} + rac{2}{3}

  X = rac{{11}}{6}

 • b,
  X + \frac{3}{4} = \frac{{15}}{2}
  X =
  27/4

  b, X + rac{3}{4} = rac{{15}}{2}

  X = rac{{15}}{2} - rac{3}{4}

  X = rac{{27}}{4}

 • c,
  2 - X = \frac{3}{4} \times \frac{{16}}{9}
  X = ..........
  2/3

  c, 2 - X = rac{3}{4} 	imes rac{{16}}{9}

  2 - X = rac{4}{3}

  X = 2 - rac{4}{3}

  X = rac{2}{3}

 • Bài 3: Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 2479, tổng của số thứ hai và số thứ ba là 2521, tổng của số thứ nhất và số thứ ba là 2510. Tìm ba số đó.
 • Sô thứ nhất là ...........
  1234
 • số thứ hai là ..........
  1245
 • số thứ ba: ...........
  1276

  Tổng của ba số là:

  (2479 + 2521 + 2510) : 2 = 3755

  Số thứ ba là:

  3755 – 2479 = 1276

  Số thứ hai là:

  2521 – 1276 = 1245

  Số thứ nhất là:

  2479 – 1245 = 1234

  Đáp số: số thứ nhất: 1234, số thứ hai: 1245, số thứ ba: 1276

 • Bài 4.

  Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 136m, biết chiều dài bằng 5/3 chiều rộng

  a, Tính diện tích của thửa ruộng

  b, Người ta trồng lúa trên thửa ruộng, cứ 3m2 diện tích thì thu hoạch được 5kg thóc. Tính số ki-lô-gam thóc thu được

 • a.

  Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là: ............ (m2)

  4335

  a, Tổng số phần bằng nhau là:

  5 + 3 = 8 (phần)

  Chiều dài của thửa ruộng hình chữ nhật là:

  136 : 8 x 5 = 85 (m)

  Chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật là:

  136 – 85 = 51 (m)

  Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là:

  85 x 51 = 4335 (m2)

 • b,

  Số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là: ............ (kg)

  7225

  b, Số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là:

  4335 x 5 : 3 = 7225 (kg)

 • Bài 5.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
9 340
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Toán lớp 5 trực tuyến Xem thêm