Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5 năm học 2020 - 2021 - Đề số 5

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 5 môn Toán có đáp án

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5 năm học 2020 - 2021 - Đề số 5 nằm trong bộ đề khảo sát đầu năm lớp 5 do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn. Đây là tài liệu hay được biên soạn chi tiết, kỹ lưỡng bao gồm nhiều dạng bài tập hay, giúp các em ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi sắp tới đạt kết quả cao.

Nhằm giúp học sinh lớp 5 có tài liệu ôn tập chuẩn bị cho kì thi khảo sát chất lượng đầu năm, VnDoc giới thiệu tới các em bộ đề khảo sát chất lượng đầu năm với các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh có đầy đủ đáp án giúp các em ôn tập hiệu quả. Đề được để dưới dạng trực tuyến cho các em trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong.

Tải đề và đáp án tại đây: Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5 năm học 2020 - 2021 - Đề số 5

 • Bài 1. Tính:
 • a,
  \frac{1}{2} + \frac{5}{6} \times \frac{{12}}{{15}} =
  7/6
 • b,
  \frac{8}{3} - \frac{1}{2}:\frac{5}{6} =
  31/15
 • c
  \frac{3}{4} \times \frac{{24}}{{12}} + \frac{4}{5}:\frac{{12}}{{25}} - \frac{1}{2} =
  8/3
 • Bài 2: Tìm X, biết:
 • a,
  X + \frac{2}{{15}} = \frac{4}{3} \times \frac{2}{5}
  X =
  2/5

  a, X + rac{2}{{15}} = rac{4}{3} 	imes rac{2}{5}

  X + rac{2}{{15}} = rac{8}{{15}}

  X = rac{8}{{15}} - rac{2}{{15}}

  X = rac{2}{5}

 • b,
  X - \frac{2}{3} = \frac{8}{3}:\frac{{16}}{9}
  X =
  13/6

  b, X - rac{2}{3} = rac{8}{3}:rac{{16}}{9}

  X - rac{2}{3} = rac{3}{2}

  X = rac{3}{2} + rac{2}{3}

  X = rac{{13}}{6}

 • c,
  X - \frac{4}{7} \times \frac{{14}}{{12}} = \frac{3}{5}:\frac{{21}}{{10}}
  X =
  20/21

  c, X - rac{4}{7} 	imes rac{{14}}{{12}} = rac{3}{5}:rac{{21}}{{10}}

  X - rac{2}{3} = rac{2}{7}

  X = rac{2}{7} + rac{2}{3}

  X = rac{{20}}{{21}}

 • Bài 3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
 • a, km = ….m
  \frac{2}{5}km = ….m
  400
 • b,
  \frac{6}{4}tấn = …. kg
  1500
 • c, 300 phút = ....... giờ
  5
 • d, 36kg 4dag = ….. g
  36040
 • e,
  900m2 = ….dm2
  90000
 • f,
  4 yến 8kg = … kg
  48
 • Bài 4.
  Một cửa hàng bán hoa quả ngày đầu bán được 120kg hoa quả, ngày thứ hai bán được 1/2 số lượng hoa quả ngày đầu, ngày thứ ba bán gấp đôi số lượng hoa quả ngày đầu. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam hoa quả?
  Trả lời:

  Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được số hoa quả là: .......... (kg)

  140

  Ngày thứ hai cửa hàng bán được số hoa quả là:

  120 : 2 = 60(kg)

  Ngày thứ ba cửa hàng bán được số hoa quả là:

  120 x 2 = 240 (kg)

  Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được số hoa quả là:

  (120 + 60 + 240) : 3 = 140 (kg)

  Đáp số: 140kg

 • Bài 5.

  a, Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 196m, chiều rộng kém chiều dài 16m. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó.

  b, Hai hình vuông có tổng chu vi là 136m. Hiệu số đo hai cạnh hình vuông là 4m. Tính diện tích mỗi hình vuông đó

 • a.

  Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là: ........... (m2)

  2337

  a, Nửa chu vi của mảnh đất hình chữ nhật là:

  196 : 2 = 98 (m)

  Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật là:

  (98 + 16) : 2 = 57 (m)

  Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật là:

  (98 – 16) : 2 = 41 (m)

  Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là:

  57 x 41 = 2337 (m2)

  Đáp số: 2337m2

 • b.

  Diện tích hình vuông lớn là: ............  (m2)

  361
 • -

  Diện tích hình vuông nhỏ là: ...........  (m2)

  225

  b, Tổng độ dài cạnh của hai hình vuông là:

  136 : 4 = 34 (m)

  Cạnh của hình vuông lớn là:

  (34 + 4) : 2 = 19 (m)

  Cạnh của hình vuông nhỏ là:

  19 – 4 = 15 (m)

  Diện tích hình vuông lớn là:

  19 x 19 = 361 (m2)

  Diện tích hình vuông nhỏ là:

  15 x 15 = 225 (m2)

 • Bài 6. Tính giá trị của biểu thức sau:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 447
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Toán lớp 5 trực tuyến Xem thêm