Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Vật lý lớp 8 - Đề số 7

Đề kiểm tra 15 phút Vật lý lớp 8

VnDoc xin gửi tới các bạn học sinh bài Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Vật lý lớp 8 - Đề số 7 nhằm củng cố kiến thức môn Lý 8 đã được học, rèn luyện nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Lý khác nhau nhằm đạt kết quả tốt trong bài kiểm tra.

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Vật lý lớp 8 - Đề số 6

 • 1

  Công thức nào dưới đây cho phép tính nhiệt lượng thu vào của một vật?

 • 2

  Hình sau vẽ các đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của 3 vật a, b, c nhận được những nhiệt lượng như nhau trong những khoảng thòi gian bằng nhau. Biết cả 3 vật đều được làm bằng thép và có khối lượng ma > mb > mc.
  Nếu bỏ qua sự toả nhiệt ra môi trường xung quanh thì trường hợp nào dưới đây là đúng.

  Vật lý 8

 • 3

  Công thức nào dưới đây cho phép tính nhiệt lượng toả ra của một vật?

 • 4

  Pha một lượng nước nóng ở nhiệt độ t vào nước lạnh ở 10°C. Nhiệt độ cuối cùng của hỗn hợp nước là 20°C. Biết khối lượng nước lạnh gấp 3 lần khối lượng nước nóng. Hỏi nhiệt độ lúc đầu t của nước nóng bằng bao nhiêu?

 • 5

  Khối nước và khối đất riêng biệt cùng khối lượng. Biết nhiệt dung riêng của nước và đất lần lượt là Cn = 4200 J/kgK và Cđ = 800 J/kgK. Để hai khối này có độ tăng nhiệt độ như nhau thi phải cung cấp nhiệt lượng cho nước nhiều gấp bao nhiêu lần so với nhiệt lượng cung cấp cho đất?

 • 6
  Công thức nào dưới đây cho phép tính nhiệt lượng toả ra của một vật?
 • 7

  Hình bên vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian cùa cùng một khối lượng nước, đồng, nhôm khi nhận được cùng một nhiệt lượng trong cùng một khoảng thời gian. Câu phát biểu nào sau đây là đúng?

 • 8
  Trong động cơ nổ 4 kì, trong kì nào động cơ sinh công có ích?
 • 9
  Để đun m (kg) nước từ 20°C nóng lên 100°C. Bỏ qua sự thất thoát nhiệt ra môi trường xung quanh, người ta phải dùng khối lượng dầu là 33,6 (g). Biết nhiệt dung riêng cùa nước là cn = 4200 J/kgK; năng suất toả nhiệt của dầu là qd = 44.106 J/kg. Khối lượng m là
 • 10

  Pha m (g) nước ở 100°C vào 50g nước ở 30°C. Nhiệt độ cuối cùng của hỗn hợp nước là 50°C. Khối lượng m là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 281
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật Lí 8

Xem thêm