Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 Trường TH Đinh Trang Hòa 1 năm 2012 - 2013

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 có đáp án

Tham gia làm bài test Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 Trường TH Đinh Trang Hòa 1 năm 2012 - 2013 trên trang VnDoc.com để ôn tập và chuẩn bị cho kì thi và kiểm tra giữa học kì 2 sắp tới nhé! Bài test sẽ giúp các em học sinh lớp 4 rèn luyện kĩ năng giải toán và làm quen với dạng đề. Chúc các em ôn tập tốt!

 • Câu 1:
  Phân số nào dưới đây bằng phân số 4/5?
 • Câu 2:
  Rút gọn phân số 24/36 ta được phân số tối giản là:
 • Câu 3:
  Các phân số 1/4; 2/7; 1/3 được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:
 • Câu 4:
  4 tấn 25kg = .............kg
 • Câu 5:
  Hình bình hành là hình:
 • Câu 6:
  Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 45m6cm=  ................ cmlà:
 • Câu 7: Tính (Điền phân số thích hợp vào chỗ chấm)
  Câu 7.1:
  7/15 + 4/5 = ..............
  19/15
 • Câu 7.2:
  4/5 x 5/8 = ...............
  1/2
 • Câu 7.3:
  2/3 - 3/8 = .............
  7/24
 • Câu 7.4:
  1/2 : 2/5 = .............
  5/4
 • Câu 8: Tìm x
  Câu 8.1:
  x - 1/4 = 5/3
  Trả lời:
  x = ..............
  23/12
 • Câu 8.2:
  x : 2/3 = 1/2
  Trả lời:
  x = ................
  1/3
 • Câu 9:
  Một sân bóng hình chữ nhật có chiều dài là 60m. Chiều rộng bằng chiều dài. Tính chu vi và diện tích sân bóng đó?
  Trả lời:
  Chu vi của sân bóng là: ..............m.
  Diện tích của sân bóng là: .............. m2.
  Dùng dấu ";" để ngăn cách giữa các đáp số.
  192; 2160
  Chiều rộng của sân bóng là: 60 x 3/5 = 36 (m)
  Chu vi của sân bóng là: (60 + 36) x 2 = 192 (m)
  Diện tích sân bóng là: 60 x 36 = 2160 (m2)
 • Câu 10:
  Cả hai lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?
  Trả lời:
  Số cây lớp 4A trồng được là: ............ cây.
  Số cây lớp 4B trồng được là: ............. cây.
  275; 325 275 cây; 325 cây
  Số cây lớp 4A trồng được là: (600 - 50) : 2 = 275 (cây)
  Số cây lớp 4B trồng được là: 275 + 50 = 325 (cây)
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
22 837
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 4 Xem thêm