Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2015 - 2016 Trường TH Kim Xá 2, Vĩnh Phúc

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

Kì thi giữa kì 2 đang đến gần, các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi này chưa? Cùng VnDoc củng cố kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài với bài test Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2015 - 2016 Trường TH Kim Xá 2, Vĩnh Phúc dưới đây nhé!

 • Câu 1: Tính
  a. 859,92 + 964,08 = .........
  1824
 • b. 170,29 – 9,537 = ..........
  160,753
 • c. 46,02 x 32,7 = ..................
  1504,854
 • d. 15,33 : 4,2 = ..............
  3,65
 • Câu 2: Tìm x
  a. x + 4,64 = 9,26 + 1,9
  Trả lời: x = ............
  6,52
 • b. 16 x X = 64,8
  Trả lời: X = ........
  4,05
 • Câu 3: Tính giá trị của biểu thức
  a. (3,855 + 6,005) x 2 = ............
  19,72
 • b. 8,3 x 9,7 – 6,9 : 2,3 = ...............
  50,51
 • c. (59,6 + 19,44) x 2 = .........
  158,08
 • d. 3,4 x 5 + 12,3 : 4 = ...........
  20,075
 • Câu 4: Đổi
  a. 247 tạ = ……kg
  24700
 • b.
  3m2 2dm2 = ……………………….cm2.
  30200
 • c.
  5m3 = ………….dm3.
  5000
 • d.
  1/5 giờ = ........ phút.
  12
 • Câu 5:

  Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 180 m, chiều rộng 40m. Người ta trồng rau xanh trên thửa ruộng đó, trung bình cứ 100m2 thu được 12 kg rau. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu được bao nhiêu tạ rau xanh?
  Trả lời:
  Số rau xanh thu được trên cả thửa ruộng là: ........... tạ.

  2,4

  Nửa chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó là: 180 : 2 = 90 (m)
  Chiều dài thửa ruộng đó là: 90 - 40 = 50 (m)
  Diện tích thửa ruộng đó là; 50 x 40 = 2000 (m2)
  Trên cả thửa ruộng đó người ta thu được số rau xanh là:
  2000 : 100 x 12 = 240 (kg) = 2,4 (tạ)
  Đáp số: 2,4 tạ

 • Câu 6:
  Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,8m, chiều rộng 1,4m, chiều cao 1,3m. Bể đó chứa được nhiều nhất bao nhiêu lít nước? (Biết rằng 1 lít = 1 dm3)
  Trả lời:
  Bể đó chứa được nhiều nhất ............. lít nước.
  5096

  Thể tích của bể nước hình hộp chữ nhật là: 2,8 x 1,4 x 1,3 = 5,096 (m3)
  Đổi 5,096m3 = 5096dm3 = 5096 lít.
  Vậy bể đó chứa được nhiều nhất là 5096 lít nước.

 • Câu 7:
  8 giờ 30 phút một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc là 45 km/giờ. Đến 9 giờ 30 phút một ô tô du lịch cũng từ A với vận tốc là 65 km/giờ và đi cùng chiều với ô tô chở hàng. Hỏi đến mấy giờ thì ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng?
  Trả lời:
  Thời điểm ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng là: .......... giờ ...... phút.
  11 giờ 45 phút

  Thời gian ô tô chở hàng đã đi là: 9 giờ 30 phút - 8 giờ 30 phút = 1 giờ
  Quãng đường ô tô chở hàng đã đi trong 1 giờ là: 45 x 1 = 45 (km)
  Sau mỗi giờ ô tô du lịch gần ô tô chở hàng là: 65 - 45 = 20 (km)
  Thời gian để ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng là: 45 : 20 = 2,25 (giờ)
  Đổi 2,25 giờ = 2 giờ 15 phút
  Thời điểm ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng là:
  9 giờ 30 phút + 2 giờ 15 phút = 11 giờ 45 phút
  Đáp số: 11 giờ 45 phút

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
13 877
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 5 Xem thêm