Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 Trường TH Đa Kao năm 2013 - 2014

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 có đáp án

Bài test Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 Trường TH Đa Kao năm 2013 - 2014 trên trang VnDoc.com là một mẫu đề thi giúp các em học sinh lớp 5 luyện tập và củng cố kiến thức môn Toán, đồng thời làm quen với các dạng câu hỏi trong đề thi. Tham gia làm bài test để nâng cao kỹ năng giải toán và đạt kết quả cao trong kì thi nhé!

 • Phần 1: Trắc nghiệm
  Câu 1:
  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 7007 cm= .............. dm3.
 • Câu 2:
  34% của 56 là:
 • Câu 3:
  Một hình tròn có đường kính 10cm. Chu vi của hình tròn đó là:
 • Câu 4:
  Cứ mấy năm lại có một năm nhuận?
 • Câu 5:
  Diện tích toàn phần của một hình lập phương có cạnh 2,5dm là:
 • Câu 6:
  Trong một năm có bao nhiêu tháng có 31 ngày?
 • Phần 2: Tự luận
  Câu 7: Tính:
  a. 375,86 + 29,05 = ................
  404,91
 • b.
  80,575 − 26,827 = ............
  53,748
 • c.
  48,16 x 3,4 = .................
  1637,44
 • d.
  75,52 : 32 = ...............
  2,36
 • Câu 8: Tìm X
  a. X x 100 = 1,643 + 7,357
  Trả lời:
  X = ...............
  0,09
 • b. X - 12,7 = 13,5 : 4,5
  Trả lời:
  X = .................
  15,7
 • Câu 9: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
  a. 12 ngày = ............. giờ
  288
 • b. 1,6 giờ = .............. phút.
  96
 • c. 2,5 phút = ............ giây
  150
 • d. 6 năm 4 tháng = ............... tháng.
  76
 • Câu 10:
  Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1,5m.
  Trả lời:
  Diện tích xung quanh của hình lập phương là: ............ m2.
  Diện tích toàn phần của hình lập phương là: ................m2.
  Dùng dấu ";" để ngăn cách giữa các đáp số.
  9; 13,5
  Diện tích xung quanh của hình lập phương là: 1,5 x 1,5 x 4 = 9 m2.
  Diện tích toàn phần của hình lập phương là: 1,5 x 1,5 x 6 = 13,5 m2.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
12 663
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 5 Xem thêm