Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 Phòng GD Yên Minh

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 có đáp án

Mời các em học sinh lớp 5 tham khảo bài test Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 Phòng GD Yên Minh trên trang VnDoc.com để ôn tập và chuẩn bị cho kì thi cũng như kiểm tra giữa kì sắp tới. Tham gia làm bài test và rút ra phương pháp ôn tập đúng đắn, hiệu quả để đạt kết quả cao trong kì thi nhé! Chúc các em ôn tập tốt!

 • A. Phần trắc nghiệm
  Câu 1:
  Chữ số 6 trong số 23,1264 có giá trị là:
 • Câu 2:
  6/9 - 2/9 có kết quả là:
 • Câu 3:
  3/7 + 5/4 có kết quả là:
 • Câu 4:
  3/4 x 5/6 có kết quả là:
 • Câu 5:
  6/5 : 3/7 có kết quả là:
 • Câu 6:
  Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
  8m5dm2 = ................m2.
 • Câu 7:
  7,8 + 9,6 có kết quả là:
 • Câu 8:
  68,4 - 25,8 có kết quả là:
 • Câu 9:
  2,5 x 7 có kết quả là:
 • Câu 10:
  5,28 : 4 có kết quả là:
 • B: Phần tự luận
  Câu 1: Tìm X, biết:
  a) 25 : X = 16 : 10
  Trả lời: X = ..............
  15,625
 • Tìm X
  b) X x 12,5 = 6,25
  Trả lời:
  X = .............
  0,5
 • Câu 2:
  Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1,5m.
  Trả lời:
  Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là: ................m2.
  Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là: ................m2.
  Dùng dấu ";" để ngăn cách giữa các đáp số.
  9; 13,5
 • Câu 3:
  Biết 4,5 lít dầu hỏa cân nặng 3,42 kg. Hỏi 8 lít dầu hỏa cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
  Trả lời:
  Cân nặng của 8 lít dầu hỏa là: ................. kg.
  6,08
  Cân nặng của 1 lít dầu hỏa là: 3,42 : 4,5 = 0,76 (kg)
  Cân nặng của 4,5 lít dầu hỏa là: 0,76 x 8 = 6,08 (kg)
 • Câu 4:
  Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
  9m 34cm = .............. m.
  9,34
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
27 1.467
Sắp xếp theo
  Đề thi giữa kì 2 lớp 5 Xem thêm