Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2013

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 có đáp án

Cùng ôn tập và hệ thống kiến thức môn Toán lớp 5 qua bài test Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2013 trên trang VnDoc.com. Hi vọng bài test này sẽ là tài liệu ôn tập hữu ích giúp các em đạt kết quả cao trong kì thi giữa kì 2 sắp tới. Chúc các em thi tốt!

 • Phần 1: Trắc nghiệm
  Câu 1:
  Tám trăm hai mươi sáu phẩy bốn xăng-ti-mét khối là:
 • Câu 2:
  Diện tích hình tam giác có độ dài đáy 3,6dm và chiều cao 2,4dm là:
 • Câu 3:
  Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1/3 m là:
 • Câu 4:
  Diện tích hình tròn có bán kính r = 2cm là:
 • Câu 5:
  Bán kính đường tròn có chu vi bằng 18,84cm là:
 • Câu 6:
  Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 65dm= ...............m3.
 • Câu 7:
  Diện tích của một hình thang có tổng độ dài hai đáy là 24cm và chiều cao 5cm là:
 • Câu 8:
  Độ dài đáy của hình tam giác có chiều cao là 40cm và diện tích là 1200cm2 là:
 • Câu 9:
  Chu vi của một hình tròn có bán kính 10cm là:
 • Câu 10:
  Thể tích của một hình lập phương có cạnh là 6cm là:
 • Phần 2: Tự luận
  Câu 1: Tính:
  a. 35,6 + 29 = ...................
  64,6
 • b. 456 - 1,83 = .................
  454,17
 • c. 74,64 x 5,2 = ..............
  388,128
 • d. 308 : 5,5 = .................
  56
 • Câu 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
  a. 0,22m= .................dm3
  220
 • b.
  2013dm= ............... m3
  2,013
 • c.
  25m= .................dm3.
  25000
 • d.
  8m532dm= ..................dm3
  8532
 • Câu 3:
  Một bể cá có dạng hình hộp chữ nhật làm bằng kính (không có nắp) có chiều dài là 80cm, chiều rộng 50cm, chiều cao 45cm. Mực nước ban đầu trong bể cá cao 35cm. Tính diện tích kính dùng để làm bể cá đó.
  Trả lời:
  Diện tích kính dùng để làm bể cá đó là: ................. cm2.
  15700
  Diện tích xung quanh của bể cá là: (80 + 50) x 2 x 45 = 11700 (cm2)
  Diện tích đáy của bể cá là: 80 x 50 = 4000 (cm2)
  Diện tích kính cần dùng là: 11700 + 4000 = 15700 (cm2)
  Đáp số: 15700 (cm2)
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
32 1.164
Sắp xếp theo
  Đề thi giữa kì 2 lớp 5 Xem thêm