Đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019

Ôn thi giữa kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi giữa kì 1 lớp 5 mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh 5 gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp bạn đọc ôn tập kiến thức hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi sắp tới.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 5 khác:

 • Match the sentences.
  1. What’s your address?a. I always do morning exercise.
  2. What’s the village like?b. Twice a week.
  3. What do you do in the morning?c. It’s small and quiet.
  4. How often do you have English?d. It’s 81 Tran Hung Dao Street.
 • 1. What’s your address? - ....
 • 2. What’s the village like? - ....
 • 3. What do you do in the morning? - ....
 • 4. How often do you have English? - ...
 • Put the words in order.
 • 1. will/ the countryside/ I/ in/ be/ ./
  I will be in the countryside.
 • 2. went to/ Phu Quoc/ island/ I/ ./
  I went to Phu Quoc island.
 • 3. do/ tomorrow/ What/ will/ you/ ?/
  What will you do tomorrow?
 • 4. did/ on/ go/ Where/ holiday/ you/ ?/
  Where did you go on holiday?
 • Read and complete.
  had     Sunday      did       do

  Mai: When was Linda’s birthday party?

  Phong: It was last..(1)…………………..

  Mai: Did you go to the party?

  Phong: Yes, I ..(2)…………………….

  Mai: What did you ..(3)…………..at the party?

  Phong: First, we gave her presents. Then we played a lot of games. In the end, we ..(4)…………… nice food and drink.

 • 1. It was last (1)…………………..
 • 2. Yes, I ..(2)…………………….
 • 3. What did you ..(3)…………..at the party?
 • 4. First, we gave her presents. Then we played a lot of games. In the end, we ..(4)…………… nice food and drink.
 • Choose the correct answer.
 • 1. Where will you be this weekend? - I …………on the beach.
 • 2. What did you do last night? – I ………….my homework.
 • 3. Last year, I went home …………..taxi.
 • 4. ………..will you do at Ha Long Bay? – I will take a boat trip aroud the islands.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
94 6.413
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm