Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán có đáp án năm 2019 - 2020 - Đề 9

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 9 gồm cả trắc nghiệm và tự luận, sẽ hệ thống các kiến thức đã học dành cho các em học sinh tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán 2, ôn tập và rèn luyện kiến thức chuẩn bị cho các kì thi đạt kết quả cao.

Kì thi học kì 1 sắp tới gần, để giúp các em học sinh lớp 2 có tài liệu ôn tập trước kì thi, VnDoc xây dựng bộ đề thi trực tuyến kiểm tra học kì 1 lớp 2 với đầy đủ các môn học cho các em học sinh luyện tập và kiểm tra đáp án sau khi làm xong. Đề thi giúp các em học sinh ôn luyện để chuẩn bị cho bài thi học kì 1 quan trọng sắp tới. Chúc các em học tốt.

Các bạn có thể tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán có đáp án năm 2019 - 2020 - Đề 10

Tham khảo thêm: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 8

 • I. TRẮC NGHIỆM
 • Câu 1. Anh nhiều hơn em 6 viên kẹo. Nếu anh cho em 4 viên kẹo thì ai có kẹo nhiều hơn?
 • Câu 2. Ngày 28 tháng 10 là thứ hai. Ngày 23 tháng 10 là thứ mấy?
 • Câu 3. Có mấy đoạn thẳng ở hình bên:

  Đề thi học kì 1 lớp 2 môn toán năm 2019

 • Câu 4. Cho ...9 < 89.

  Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

 • Câu 5. Đồng hồ nào chỉ cùng giờ:

  Đề thi học kì 1 lớp 2 môn toán năm 2019

 • Câu 6. Hình bên có:

  Đề thi học kì 1 lớp 2 môn toán năm 2019

 • II. TỰ LUẬN
 • Câu 7. Tính
 • a. 58 + 29 = ...........
  87
 • b. 91 – 89 = .............
  2
 • c. 52 + 15 = ............
  67
 • d. 100 – 71 = ...............
  29
 • Câu 8. Tính nhẩm:
 • a. 7 + 23 + 8 = ...............
  38
 • b. 79 – 9 + 5 = .............
  75
 • c. 85 – 25 + 6 = ...............
  66
 • d. 20 + 40 – 30 = ...............
  30
 • Câu 9. Tìm x biết:
 • a. 56 – x = 27
  x = .........
  Chỉ điền kết quả cuối cùng
  29

  56 – x = 27

  x = 56 - 27

  x = 29

 • b. x + 18 = 71 – 23

  x = ..............

  Chỉ điền kết quả cuối cùng
  30

  x + 18 = 71 – 23

  x + 18 = 48

  x = 48 - 18

  x = 30

 • Câu 10.
  Đoạn thẳng thứ nhất dài 63 dm. Đoạn thẳng thứ hai ngắn hơn đoạn thẳng thứ nhất 14 dm. Hỏi đoạn thẳng thứ hai dài bao nhiêu đề-xi-mét?
  Trả lời:

  Đoạn thẳng thứ hai dài ........... (dm)

  49

  Đoạn thẳng thứ hai dài số đề-xi-mét là:

  63 - 14 = 49 (dm)

  Đáp số: 49 đề-xi-mét

 • Câu 11. Điền số còn thiếu vào chỗ trống
 • a. 4... - 17 = 23
  Chỉ điền chữ số còn thiêu
  0
 • b. 86 - 37 = ...9
  4
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 326
Sắp xếp theo
  Đề thi học kì 1 lớp 2 Xem thêm