Thi thử học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 3

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2020

VnDoc giới thiệu bài test trực tuyến Thi thử học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 3. Đây là dạng đề cho các em học sinh trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong.

Thi thử học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 3 nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 do VnDoc đăng tải. Đây là tài liệu hay cho các em ôn luyện trước kì thi chính thức sắp tới.

Tải đề và đáp án tại đây: Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 3.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Exercise 1: Look at the picture and complete
 • 1. p_____________
  Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 3
  Pizza
 • 2.
  Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 3
  Train
 • 3.
  Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 3
  Kite
 • 4.
  Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 3
  Desk
 • Exercise 2: Complete the sentences

  are

  aren’t

  is

  isn’t

 • 1. Are they happy? Yes, they _________.
  are
 • 2. Is he tried? Yes, he ______.
  is
 • 3. Is she scared? No, she ________.
  isn’t
 • 4. Are you hot? No, we ________.
  aren’t
 • Exercise 3: Look at the picture and match

  1. Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 3

  A. computer

  2. Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 3

  B. poster

  3. Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 3

  C. salad

  4. Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 3

  D. bath

  5. Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 3

  E. cold

 • 1.
  Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 3
 • 2.
  Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 3
 • 3.
  Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 3
 • 4.
  Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 3
 • 5.
  Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 3
 • Exercise 4: Read and circle the correct answer

  Hello! My name’s Daisy. I’m eight. This is my classroom. There are three tables and eight chairs. That is my teacher, Miss Green. She is in front of the board. There are two computers in my classroom. There are pictures on the wall. There’s a big cupboard and four drawers. There are lots of pegs. My peg is blue. This is my bag. It’s yellow.

 • 1. How many tables are there?
 • 2. How many chair are there?
 • 3. How many computers are there?
 • 4. What color is Daisy’s peg?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
10 1.234
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 1 lớp 2

  Xem thêm