Thi thử học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2020

VnDoc giới thiệu bài test trực tuyến Thi thử học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2. Đây là dạng đề cho các em học sinh trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong.

Thi thử học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2 nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 do VnDoc đăng tải. Đây là tài liệu hay cho các em ôn luyện trước kì thi chính thức sắp tới.

Tải đề và đáp án tại đây: Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2

 • Exercise 1: Look at the picture and answer the questions
 • 1.
  Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021

  What colour is it?
  It's ............
  purple
 • 2.
  What is it?
  It's a ......
  Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021
  rubber
 • 3.
  What is it?
  It's a .........
  Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021
  car
 • 4. Is it a doll?
  Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021
  No, it isn’t.
 • 5.
  Are these sock?
  ..............
  Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021
  Yes, they are.
 • Exercise 2: Complete the words
 • 1. b _ _ _
  Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021
 • 2. w _ _ _ _ w
  Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021
  Window
 • 3. _ _ i _ _
  Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021
  Swing
 • Exercise 3: Read and write T (true) or F (false)

  My name’s Diana. I’ve got brown hair. It’s long and straight. My eyes are brown. I’ve got one sister. Her name’s Alice. She’s got black hair. It’s short and curly. I’ve got one brother. His name’s Zack. He’s got blond hair. It’s curly. His eyes are blue.

 • 1. Diana’s got black hair
 • 2. Zack’s got brown eyes
 • 3. Diana hasn’t got blue eyes.
 • 4. Diana has got two brother.
 • 5. Alice has got straight hair.
 • 6. Zack’s got blond hair.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 832
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 1 lớp 2

  Xem thêm