Thi thử học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2020

VnDoc giới thiệu bài test trực tuyến Thi thử học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1. Đây là dạng đề cho các em học sinh trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong.

Thi thử học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1 nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 do VnDoc đăng tải. Đây là tài liệu hay cho các em ôn luyện trước kì thi chính thức sắp tới.

Tải đề và đáp án tại đây: Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Exercise 1: Look at the picture and match

  1. Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1

  A. Board

  2. Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1

  B. Thirsty

  3. Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1

  C. Ride a horse

  4. Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1

  D. Play football

  5. Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1

  E. Pencil case

 • 1
  Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1
 • 2
  Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1
 • 3
  Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1
 • 4.
  Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1
 • 5
  Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1
 • Exercise 2: Count and write
 • 1. ___________ pencils
  Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1
  Three
 • 2. ___________ cats
  Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1
  nine
 • 3. ___________ cars
  Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1
  six
 • Exercise 3: Reorder these words to have correct sentences
 • 1. dad/ is/ This/ Rosy’s/ ./
  This is Rosy’s dad.
 • 2. angry/ ?/ Are/ they
  Are they angry?
 • 3. orange/ is/ This/ an/ ./
  This is an orange.
 • 4. name/ What/ your/ is/ ?/
  What is your name?
 • 5. my/ is/ bedroom/ This.
  This is my bedroom.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
12 1.467
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 1 lớp 2

  Xem thêm