Thi thử học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 4 Online

Đề kiểm tra học kì 1 Toán lớp 2 năm 2020 có đáp án

Để giúp các em học sinh ôn luyện trước kì thi học kì 1 sắp tới, VnDoc giới thiệu bài test online: Thi thử học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2020 Đề số 4. Đây là đề trực tuyến, cho phép các em học sinh trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Đề có hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hiểu cách làm bài hơn.

Thi thử học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 4 Online nằm trong Bộ đề kiểm tra học kì 1 lớp 2 Online trên VnDoc.com. Bộ đề thi học kì 1 này bao gồm các đề test online cho các em ôn luyện, kiểm soát thời gian, chuẩn bị kĩ lưỡng cho kì thi chính thức của mình.

Tải đề và đáp án tại đây: Đề thi Toán lớp 2 kì 1 năm học 2020 - 2021 

 • I. Phần trắc nghiệm
 • Câu 1: Số liền sau của số 24 là:
 • Câu 2: Số bé nhất có hai chữ số là số:
 • Câu 3: Giá trị X thỏa mãn X + 13 = 84 là:
 • Câu 4: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 7dm + 13dm = ….dm là:
 • Câu 5: Số hình tam giác có trong hình vẽ là:

  Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2020 - 2021 Đề số 1

 • II. Phần tự luận
 • Bài 1: Đặt tính rồi tính:
  a) 27 + 16 = 
  43
 • b) 53 – 18 =
  35
 • c) 24 + 48 =
  72
 • d) 44 – 26 =
  18
 • Bài 2. a) Sắp xếp các số 37, 12, 84, 35 theo thứ tự từ bé đến lớn.
  a) Sắp xếp các số 37, 12, 84, 35 theo thứ tự từ bé đến lớn.
  12, 35, 37, 84
 • b) Tìm X, biết: X + 17 = 34
  X = 
  17

  X + 17 = 34

  X = 34 – 17

  X = 17

 • X – 26 = 35
  X = 
  61

  X – 26 = 35

  X = 35 + 26

  X = 61

 • Bài 3.

  Bao gạo thứ nhất nặng 15kg, bao gạo thứ hai nặng hơn bao gạo thứ nhất 8kg. Hỏi:

  a) Bao gạo thứ hai nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

  b) Hai bao gạo nặng tất cả bao nhiêu ki-lô-gam?

 • a) Bao gạo thứ hai nặng ........kg
  23

  a) Bao gạo thứ hai nặng số ki-lô-gam là:

  15 + 8 = 23 (kg)

 • b) Hai bao gạo nặng tất cả ......... (kg)
  38

  b) Hai bao gạo nặng tất cả số ki-lô-gam là:

  15 + 23 = 38 (kg)

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
125 8.535
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 1 lớp 2

Xem thêm