Thi thử học kì 1 Tiếng Anh lớp 2 năm 2020 - 2021

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2020

VnDoc giới thiệu bài test trực tuyến Thi thử học kì 1 Tiếng Anh lớp 2 năm 2020 - 2021. Đây là dạng đề cho các em học sinh trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong.

Thi thử học kì 1 Tiếng Anh lớp 2 năm 2020 - 2021 nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 do VnDoc đăng tải. Đây là tài liệu hay cho các em ôn luyện trước kì thi chính thức sắp tới.

Tải đề và đáp án tại đây: Đề thi cuối kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh có đáp án

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Choose the correct answer
 • 1. What .......... you do?
 • 2. What ......... she like?
 • 3. Nga ....... chocolate.
 • 4. What do .......... like?
 • 5. Quan ......... like nuts.
  doesn't don't
 • Read and match
  1. doa. my mom
  2. playb. a Math lesson
  3. havec. fishing
  4. god. the homework
  5. helpe. the guitar
 • 1. do
 • 2. play
 • 3. have
 • 4. go
 • 5. help
 • Complete the sentence.
 • 1. Vi_ _ _ grandpa: Thăm ông
  Điền lại đầy đủ đáp án cho phần tiếng Anh, các câu sau tương tự
  Visit grandpa
 • 2. Wa_ _ _ TV: xem tivi
  Watch TV
 • 3. R _ _ _ a book: đọc sách
  Read a book
 • 4. P _ _ _ with my friends: chơi với bạn
  Play with my friends
 • 5. W _ _ _ e an email: viết thư điện tử
  Write an email
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 592
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 1 lớp 2

  Xem thêm