Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 năm 2020 - 2021

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 2 học kì 1 có đáp án

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 2 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 2 có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 2 khác nhau giúp các em ôn tập kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Choose the correct answer. 

1. What (do/ does/ doesn't) you do?

2. What (do/ does) she like?

3. Nga (like/ likes/ doesn't) chocolate. 

4. What do (she/ they/ he) like?

5. Quan (doesn't/ don't) like nuts. 

Read and match

1. do a. my mom
2. play b. a Math lesson
3. have c. fishing
4. go d. the homework
5. help e. the guitar

Complete the sentence.

1. Vi_ _ _ grandpa: Thăm ông

2. Wa_ _ _ TV: xem tivi

3. R _ _ _ a book: đọc sách

4. P _ _ _ with my friends: chơi với bạn

5. W _ _ _ e an email: viết thư điện tử

ĐÁP ÁN

Choose the correct answer.

1 - do; 2 - does; 3 - likes; 4 - they; 5 - doesn't;

Read and match

1 - d; 2 - e; 3 - b; 4 - c; 5 - a;

Complete the sentence.

1. Visit grandpa: Thăm ông

2. Watch TV: xem tivi

3. Read a book: đọc sách

4. Play with my friends: chơi với bạn

5. Write an email: viết thư điện tử

Trên đây là Đề thi cuối kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 2 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, Đề thi học kì 2 lớp 2, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
1 2.800
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm