Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 8

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 8 là tài liệu ôn tập giúp các thầy cô cùng các bậc phụ huynh cho các em học sinh ôn tập và ra đề thi học kì 1 lớp 2 hiệu quả nhất. Chúc các em học tốt và thi tốt.

1. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 8

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Mỗi bài tập dưới đây có 4 phương án trả lời (là đáp số, kết quả tính, …). Em hãy chọn phương án trả lời đúng.

Câu 1. Số 59 đọc là:

A. Năm chín

B. Năm mươi chín

C. Chín năm

D. Chín mươi lăm

Câu 2. Ngày 14 tháng 10 năm 2019 là thứ Hai. Vậy ngày 21 tháng 10 là thứ mấy?

A. Thứ Hai

B. Thứ Ba

C. Thứ Tư

D. Thứ Năm

Câu 3. Số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau là:

A. 99

B. 89

C.98

D.100

Câu 4. 92 bằng tổng của hai số nào trong các cặp số sau đây?

A. 32 và 50

B. 55 và 17

C. 37 và 55

D. 55 và 27

Câu 5. Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tứ giác?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 8

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 6. An có 8 viên bi. Hùng có nhiều hơn An 3 viên bi. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi?

A. 11 viên bi

B. 10 viên bi

C. 15 viên bi

D. 6 viên bi

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 7. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

36 + 47

100 – 65

47 + 37

94 – 57

Câu 8. (1 điểm) Tìm x, biết:

a. 37 + x = 81

b. 63 – x = 25

Câu 9. (2 điểm) Một khu vườn có 100 cây đào, sau khi bán đi một số cây đào thì khu vườn còn lại 37 cây đào. Hỏi đã bán bao nhiêu cây đào?

Câu 10. (1 điểm)

Hãy vẽ thêm một đoạn thẳng vào hình bên để có 1 hình tam giác và 2 hình tứ giác. Đọc tên các hình đó?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 8

Câu 11. (1 điểm). Tìm số lớn nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của số đó bằng 4.

2. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 8

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. B. Năm mươi chín

Câu 2. A. Thứ Hai

Câu 3. C.98

Câu 4. C. 37 và 55

Câu 5. B. 3

Câu 6. A. 11 viên bi

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 7.

36 + 47 = 83

100 – 65 = 35

47 + 37 = 84

94 – 57 = 37

Câu 8.

a. 37 + x = 81

x = 81 - 37

x = 44

b. 63 – x = 25

x = 63 - 25

x = 38

Câu 9.

Khu vườn đã bán số cây đào là:

100 - 37 = 63 (cây đào)

Đáp số: 63 cây đào.

Câu 10.

Ta vẽ đoạn thẳng AE, E thuộc CD.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 8

Đọc tên:

1 hình tam giác đó là: AED

2 hình tứ giác đó là: ABCE, ABCD.

Câu 11.

Ta có 4 = 9 - 5 = 8 - 4 = 7 - 3 = 6 - 2 = 5 - 1 = 4 - 0

=> Số lớn nhất là 95.

Bên cạnh việc dạy học, các thầy cô cần có phương pháp quản lí lớp tốt nhất, làm tốt công tác chủ nhiệm có ý nghĩa rất lớn trong quá trình giáo dục học sinh. Mời các thầy cô cùng xem Tổng hợp các biện pháp đảm bảo giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm, để có kinh nghiệm hơn trong việc quản lí các học sinh của mình. Xem thêm phần thi trực tiếp: Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán có đáp án năm 2019 - 2020 - Đề 8.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các em Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 8. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt 2giải toán lớp 2 hay Tiếng Anh lớp 2, Giải Tự nhiên và xã hội 2, Bài tập cuối tuần lớp 2,.... để học tốt hơn các chương trình của lớp 2.

Đánh giá bài viết
7 2.513
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán Xem thêm