Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 5

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 5 là tài liệu ôn tập giúp các thầy cô cùng các bậc phụ huynh cho các em học sinh ôn tập và ra đề thi học kì 1 lớp 2 hiệu quả nhất. Chúc các em học tốt và thi tốt.

A. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 5

I. Trắc nghiệm. (4 điểm)

Câu 1. (0.5đ) Số liền trước của 55 là:

A. 54

B. 56

C. 57

D. 50

Câu 2 (0.5đ) 6 dm = .... cm?

A. 6

B. 60

C. 5

D. 50

Câu 3 (0.5đ) Trong hình có bao nhiêu hình tam giác?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 5

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 4: (0.5đ) Điền số thích hợp vào chỗ chấm

27 + 21 > ..... > 95 – 49

A. 44

B. 45

C. 46

D. 47

Câu 5: (0.5đ) 1 ngày có ..... giờ ?

A. 23

B. 24

C. 25

D. 26

Câu 6: (1,0đ) Mai có 16 chiếc kẹo, Mai có ít hơn chị Lan 5 chiếc.Hỏi chị Lan có bao nhiêu chiếc kẹo?

A. 19

B. 20

C. 21

D. 11

Câu 7: (0.5đ) Ngày 20 tháng 10 là Chủ nhật. Vậy ngày 25 tháng 10 là thứ mấy?

A. Thứ tư

B, Thứ năm

C, Thứ sáu

D, Thứ bảy

II. Tự luận (6 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

56 + 29

27 + 20

96 - 42

82 - 47

Bài 2. (1 điểm) Tìm x

x + 12 = 53

x - 36 = 36

Bài 3. (2 điểm)Tính

81 - 16 - 24 = ....

27 + 24 + 19 = ....

Bài 4. (1 điểm) Giải toán.

Năm nay tuổi của ông là số tròn chục lớn nhất có hai chữ số, ông lớn hơn bà 4 tuổi. Hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi?

B. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 5

I. Trắc nghiệm.

Câu 1. A. 54

Câu 2. B. 60

Câu 3. C. 4

Câu 4: D. 47

Câu 5: B. 24

Câu 6: C. 21

Câu 7: C. Thứ sáu

II. Tự luận

Bài 1.

56 + 29 = 85

27 + 20 = 47

96 - 42 = 54

82 - 47 = 35

Bài 2.

x + 12 = 53

x = 53 - 12

x = 41

x - 36 = 36

x = 36 + 36

x = 72

Bài 3.

81 - 16 - 24 = 65 - 24 = 41

27 + 24 + 19 = 51 + 19 = 70

Bài 4.

Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là 90.

Vậy năm nay tuổi của ông là 90 tuổi.

Năm nay bà có số tuổi là:

90 - 4 = 86 (tuổi)

Đáp số: 86 tuổi.

Ngoài ra, VnDoc.com có cả Tuyển tập bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 tổng hợp nhiều đề tham khảo hay, chất lượng được VnDoc.com sưu tầm gửi đến các bạn, nhằm giúp các em học sinh tự luyện tập nhằm củng cố kiến thức đã học. Các em hãy cùng VnDoc.com luyện tập trực tiếp tại đây nhé: Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán có đáp án năm 2019 - 2020 - Đề 5.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các em Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 5. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt 2giải toán lớp 2 hay Tiếng Anh lớp 2, Giải Tự nhiên và xã hội 2, Bài tập cuối tuần lớp 2,.... để học tốt hơn các chương trình của lớp 2.

I. Đề thi học kì 1 lớp 2 Tải nhiều

II. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 Hay chọn lọc

1. Đề cương ôn tập lớp 2 học kì 1 năm 2020 - 2021

1. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Toán

2. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Việt

3. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Anh

4. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tin Học

5. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tự nhiên

III. Đề thi học kì 1 lớp 2 VnDoc biên soạn:

1. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Việt

2. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Toán

3. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Anh

Đánh giá bài viết
15 12.696
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán Xem thêm