Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 1

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 1 là tài liệu ôn tập giúp các thầy cô cùng các bậc phụ huynh cho các em học sinh ôn tập và ra đề thi học kì 1 lớp 2 hiệu quả nhất. Chúc các em học tốt và thi tốt.

1. Đề bài Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số liền trước của 80 là:

A. 79

B. 80

C. 81

D. 82

Câu 2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm 60 cm = …. dm là:

A. 6 dm

B. 6

C. 60

D. 6 cm

Câu 3. Dãy số nào sau đây được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

A. 46; 37; 52; 28

B. 28; 37; 46; 52

C. 52; 46; 37; 28

D. 52; 37; 46; 28

Câu 4. Số lớn hơn 74 và nhỏ hơn 76 là:

A. 73

B. 77

C. 75

D. 76

Câu 5. Hiệu của 64 và 31 là:

A. 33

B. 77

C. 95

D. 34

Câu 6. Hồng có 22 quyển truyện tranh. Nếu lấy bớt của Hồng 5 quyển thì còn lại bao nhiêu quyển truyện tranh?

Hồng còn lại số quyển truyện tranh là:

A. 27

B. 17

C. 22

D. 15

II. PHẦN TỰ LUẬN: 7 điểm

Bài 1. (2 điểm) Tìm x, biết:

x + 15 = 41

x – 23 = 39

Bài 2. (2 điểm) Đặt tính rồi tính

44 + 37

95 – 58

38 + 56

66 – 8

Bài 3. (1,5 điểm) Hình vẽ bên có bao nhiêu tứ giác?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 1

Bài 4. (1,5 điểm). Có hai thùng dầu. Thùng thứ nhất chứa 33 lít dầu. Thùng thứ nhất chứa nhiều hơn thùng thứ hai 8 lít dầu. Hỏi thùng thứ hai chứa bao nhiêu lít dầu?

2. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. A. 79

Câu 2. B. 6

Câu 3. C. 52; 46; 37; 28

Câu 4. C. 75

Câu 5. A. 33

Câu 6. B. 17

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1.

a. x + 15 = 41

x = 41 - 15

x = 26

b. x – 23 = 39

x = 39 + 23

x = 62

Bài 2.

44 + 37 = 81

95 – 58 = 37

38 + 56 = 94

66 – 8 = 58

Bài 3. Hình vẽ bên có 3 tứ giác.

Bài 4. Thùng thứ hai chứa số lít dầu là:

33 - 8 = 27 (l)

Đáp số: 27 lít dầu.

Các em có thể luyện tập trực tiếp tại đây: Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán có đáp án năm 2019 - 2020 - Đề 1

Ngoài việc ôn tập môn Toán thì môn Tiếng việt cũng là môn không thể thiếu được. Mời các bạn tham khảo Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2 mới nhất đã được VnDoc.com sưu tầm và tổng hợp lại từ các đề tiểu học trong các trường trên cả nước.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các em Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 1. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt 2giải toán lớp 2 hay Tiếng Anh lớp 2, Giải Tự nhiên và xã hội 2, Bài tập cuối tuần lớp 2,.... để học tốt hơn các chương trình của lớp 2.

Đánh giá bài viết
29 7.995
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán Xem thêm