Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1

Xin giới thiệu đến quý độc giả Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 2 nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 1 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Xem thêm: Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 3 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 1 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 1

Bên cạnh Tiếng Anh lớp 1, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 1 và môn Tiếng Việt 1. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Read and color

1. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 2

It’s a red balloon

2.Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 2

It’s a green balloon

3.Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 2

It’s a blue balloon

4.Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 2

It’s an orange balloon

5.Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 2

It’s a brown balloon

Exercise 2: Write “b, c,d, e, k, r” to complete the words

1. _ o o k

4. _ o l l

2. _ r a y o n

5. _ o b o t

3. _ i t e

6. _ r a s e r

Exercise 3: Look at the picture and write “Yes” or “No”

1. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Is it a car?

_____, it is

2. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Is it a doll?

_____, it isn’t

3. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Is it a truck?

_____, it isn’t

4. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Is it a chair?

_____, it is

5. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Is it a pen?

_____, it isn’t

-The end-

Đáp án đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1

Exercise 1: Read and color

Hướng dẫn làm bài:

Học sinh đọc và tô màu quả bóng bay theo như nội dung từng câu

Hướng dẫn dịch:

1. Nó là quả bóng màu đỏ

2. Nó là quả bóng màu xanh lá cây

3. Nó là quả bóng màu xanh da trời

4. Nó là quả bóng màu cam

5. Nó là quả bóng màu nâu

Exercise 2: Write “b, c,d, e, k, r” to complete the words

1. b o o k

1. d o l l

2. c r a y o n

2. r o b o t

3. k i t e

3. e r a s e r

Exercise 3: Look at the picture and write “Yes” or “No”

1. Yes

2. No

3. No

4. Yes

5. No

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 2. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 1 hay như Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 1, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 11.129
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Huong Nguyen
    Huong Nguyen

    11111111😅

    Thích Phản hồi 19:50 12/12
    Đề thi học kì 1 Xem thêm