Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 7

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 7 là tài liệu ôn tập giúp các thầy cô cùng các bậc phụ huynh cho các em học sinh ôn tập và ra đề thi học kì 1 lớp 2 hiệu quả nhất. Chúc các em học tốt và thi tốt.

1. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 7

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Mỗi bài tập dưới đây có 4 phương án trả lời (là đáp số, kết quả tính, …). Em hãy chọn phương án trả lời đúng.

Câu 1. Số thích hợp điền vào chỗ trống là:

24 + 26 = ....

A. 40

B. 50

C. 60

D. 67

Câu 2. Ngày 23 tháng 10 là ngày thứ tư. Vậy ngày 28 tháng 10 cùng năm đó là thứ:

A. Thứ Hai

B. Thứ Ba

C. Thứ Tư

D. Thứ Năm

Câu 3. Số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau là:

A. 10

B. 22

C. 11

D. 9

Câu 4. Một cửa hàng có 85 chiếc xe đạp, đã bán được 27 chiếc xe đạp. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu chiếc xe đạp?

A. 62 chiếc

B. 58 chiếc

C. 68 chiếc

D. 92 chiếc

Câu 5. Đồng hồ sau đây chỉ mấy giờ:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 7

A. 12 giờ

B. 10 giờ

C. 11 giờ

D. 21 giờ

Câu 6. 6dm 3cm = ..... cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 90

B. 63

C. 30

D. 36

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 7. Tính: (2 điểm)

16 + 5 - 10 = .....

51 - 19 - 5 = .....

Câu 8. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

47 + 25

76 + 23

93 - 28

100 - 47

Câu 9. Tính x: (1,5 điểm)

a. x + 18 = 42

b. x - 32 = 58

c. 60 - x = 16

Câu 10. Mẹ vắt được 67 lít sữa bò, chị vắt được 33 lít sữa bò. Hỏi mẹ và chị vắt được bao nhiêu lít sữa bò? (1 điểm)

Câu 11. Tìm số lớn nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của số đó bằng 5. (0,5 điểm)

2. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 7

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. B. 50

Câu 2. A. Thứ Hai

Câu 3. C. 11

Câu 4. B. 58 chiếc

Câu 5. B. 10 giờ

Câu 6. B. 63

II. TỰ LUẬN

Câu 7.

16 + 5 - 10 = 21 - 10 = 11

51 - 19 - 5 = 32 - 5 = 27

Câu 8.

47 + 25 = 72

76 + 23 = 99

93 - 28 = 65

100 - 47 = 53

Câu 9.

a. x + 18 = 42

x = 42 - 18

x = 24

b. x - 32 = 58

x = 58 + 32

x = 90

c. 60 - x = 16

x = 60 - 16

x = 44

Câu 10.

Mẹ và chị vắt được số lít sữa bò là:

67 + 33 = 100 (l)

Đáp số: 100 lít sữa bò.

Câu 11.

Ta có: 5 = 9 - 4 = 8 - 3 = 7 - 2 = 6 - 1 = 5 = 0

=> Số lớn nhất được tạo thành là 94.

Ngoài ra, VnDoc.com có cả bài tập tình huống thi giáo viên chủ nhiệm giỏi có đáp án chi tiết và rõ ràng, giúp các thầy cô có thêm kinh nghiệm ứng xử, giải quyết các tình huống trong các kỳ thi giáo viên giỏi các cấp. Mời các bạn làm trực tiếp tại đây: Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán có đáp án năm 2019 - 2020 - Đề 7.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các em Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 7. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt 2giải toán lớp 2 hay Tiếng Anh lớp 2, Giải Tự nhiên và xã hội 2, Bài tập cuối tuần lớp 2,.... để học tốt hơn các chương trình của lớp 2.

Đánh giá bài viết
1 2.444
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán Xem thêm