Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 9 Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 9

Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 9 Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017 kết hợp cả trắc nghiệm cùng tự luận giúp học sinh có thể củng cố kiến thức Địa lý đã học, cũng như làm quen các dạng đề kiểm tra học kì đến từ nhiều trường khác nhau.

 • 1

  Công cuộc đổi mới nền kinh tế nước ta được triển khai từ năm nào?

 • 2

  Ngành công nghiệp nào chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp nước ta?

 • 3

  Loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất trong vận chuyển hàng hóa và hành khách?

 • 4

  Các cánh rừng chắn cát dọc ven biển miền Trung và các cải rừng ngập mặn ven biển nước ta là loại rừng nào trong những loại rừng sau?

 • 5
  Cảng biển nào có công suất lớn nhất nước ta:
 • 6
  Cơ sở sản xuất muối Cà Ná nổi tiếng của nước ta thuộc tình:
 • 7
  Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết sự thay đổi cơ cấu kinh tế theo ngành của nước ta trong thời kì đổi mới.
  - Giảm tỉ trọng của khu vực nông, lâm, ngư nghiệp
  - Tăng tỉ tọng của khu vực công nghiệp – xây dựng
  - Khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhưng xu hướng còn biến động
 • 8
  Dân số nước ta đông và tăng nhanh đã gây ra những hậu quả gì?
  - Làm cho kinh tế không theo kịp mức tăng của dân số, đời sống nhân dân chậm cải thiện
  - Gây khó khăn cho vấn đề giải quyết việc làm
  - Gây sức ép cho vấn đề phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, …
  - Làm đẩy mạnh tốc độ khai thác tài nguyên thiên nhiên, do đó tài nguyên thiên nhiên nhanh chóng cạn kiệt.
  - Làm cho môi trường bị ô nhiễm
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 299
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 9 Xem thêm