Đề kiểm tra học kì 1 lớp 9 môn Hóa học Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường năm học 2017 - 2018

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Hóa học

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 9 môn Hóa học Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường năm học 2017 - 2018 là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn học sinh trong quá trình ôn luyện kiến thức Hóa 9 đã học, rèn luyện với nhiều dạng đề kiểm tra học kì khác nhau nhằm đạt được thành tích cao nhất.

 • 1

  Cặp chất nào sau đây tác dụng với nhau, sản phẩm có chất khí?

 • 2

  Sau thí nghiệm điều chế và thử tính chất của khí HCl, SO2 trong giờ thực hành, cần phải khử khí độc này bằng chất nào sau đây để không làm ô nhiễm môi trường?

 • 3

  Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hóa học tăng dần?

 • 4

  Cho 2 gam hỗn hợp A gồm 2 oxit Fe2O3, MgO tan vừa đủ trong 400 ml dung dịch H2SO4 0,1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng. Tính khối lượng hỗn hợp các muối sunfat khan tạo ra?

 • 5

  Cho 11,1 gam hỗn hợp A gồm hai kim loại Nhôm và Sắt tác dụng hết với dung dịch Axit clohidric sau phản ứng thu được 6,72 lit khí Hidro (đktc).

  a) Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A.
  Trả lời: Khối lượng của Al và Fe lần lượt là ... g và ...g

  2,7 và 8,4
 • b
  Lượng khí Hidro ở trên khử vừa đủ 17,4 gam Oxit của kim loại M. Xác định CTHH Oxit của kim loại M.
  Fe3O4
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 291
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 9 Xem thêm