Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 9 Phòng GD&ĐT Châu Thành, Tây Ninh năm học 2016 - 2017 (Đề số 2)

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 9

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 9 Phòng GD&ĐT Châu Thành, Tây Ninh năm học 2016 - 2017 là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho học sinh trong quá trình ôn luyện, củng cố kiến thức đã học đồng thời làm quen cấu trúc nhiều đề thi học kì khác nhau.

 • 1
  Điện áp có thể gây nguy hiểm với cơ thể người
 • 2
  Một bếp điện được sử dụng ở hiệu điện thế 220V. Nếu sử dụng bếp ở hiệu điện thế 110V và sử dụng trong cùng một thời gian thì nhiệt lượng tỏa ra của bếp sẽ
 • 3

  Một dây nhôm có điện trở 2,8Ω, tiết diện 1mm2, điện trở suất = 2,8.10-8 m, thì chiều dài của dây là

 • 4

  Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau: Điện trở của dây dẫn là một đại lượng

 • 5

  Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn đó là 0,5A. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn là 24V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn là

 • 6

  Khi hiệu điện thế đặt vào hai đầu một bóng đèn càng lớn thì cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn sẽ

 • 7

  Với một dòng điện có cường độ nhất định, ta có thể tạo được một nam châm điện có lực từ mạnh hơn bằng cách

 • 8

  Đặt vào hai đầu điện trở R hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện qua nó là 15mA. Điện trở R có giá trị

 • 9

  Khi đặt hai từ cực cùng tên của hai nam châm lại gần nhau thì các đường sức từ sẽ có thay đổi gì?

 • 10

  Hình bên vẽ một ống dây có dòng điện và các kim nam châm.

  Đề thi hk1 môn Vật lý lớp 9
  Trong đó có một kim vẽ sai, đó là:

 • 11

  Phát biểu nào sau đây là không đúng đối với đoạn mạch gồm nhiều bóng đèn mắc nối tiếp?

 • 12

  Người ta dùng lõi sắt non để chế tạo nam châm điện vì

 • 13

  Một dây nhôm đồng chất tiết diện đều dài 5m được cắt làm hai đoạn. Đoạn thứ nhất dài l1 = 3m đoạn thứ hai dài l2 = 2m. Biết điện trở của 5m dây nhôm trên là 1. Tính điện trở của mỗi đoạn dây?

 • 14

  Trong loa điện, ống dây của loa chuyển động khi

 • 15

  Một bếp điện ghi (220V - 1000W). Điện năng tiêu thụ của bếp khi sử dụng đúng hiệu điện thế định mức trong 2 giờ là

 • 16

  Mắc nối tiếp R1 = 40Ω và R2 = 80Ω vào hiệu điện thế không đổi 12V, Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R1

 • 17

  Động cơ điện một chiều hoạt động dựa trên quá trình biến đổi năng lượng nào sau đây?

 • 18

  Mắc hai bóng đèn song song với nhau rồi mắc chúng vào hai cực một nguồn điện. Để cả hai đèn sáng bình thường thì cần chọn hai đèn có cùng

 • 19

  Chọn hệ thức đúng với hai dây dẫn đồng chất

  Đề thi hk1 môn Vật lý lớp 9

 • 20

  Một biến trở con chạy được mắc nối tiếp với một bóng đèn loại 6V – 0,5A rồi mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế 24V. Khi con chạy ở giữa biến trở thì đèn sáng bình thường. Điện trở toàn phần của biến trở là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 133
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 9 Xem thêm