Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 10 trường THPT Đăk Song, Đăk Nông năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Sinh học

Xin mời các em học sinh tham khảo Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 10 trường THPT Đăk Song, Đăk Nông năm học 2016 - 2017 để chuẩn bị thật tốt cho kì thi sắp tới. Chúc các em học tập tốt!

Làm thêm: Đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 10 trường THPT Trần Hưng Đạo, TP Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017

 • Câu 1:
  Quá trình ôxi hoá tiếp tục axit piruvic xảy ra ở
 • Câu 2:
  Thời gian thế hệ là
 • Câu 3:
  Trong thời gian 100 phút, từ một tế bào vi khuẩn đã phân bào tạo ra tất cả 32 tế bào mới. Hãy cho biết thời gian cần thiết cho một thế hệ của tế bào trên là bao nhiêu?
 • Câu 4:
  Sơ đồ tóm tắt nào sau đây thể hiện đúng quá trình đường phân?
 • Câu 5:
  Đa số vi khuẩn sinh sản chủ yếu bằng cách
 • Câu 6:
  Nhiệt độ tối ưu là nhiệt độ mà ở đó
 • Câu 7:
  Kiểu dinh dưỡng của vi khuẩn lam là
 • Câu 8:
  Giảm phân có vai trò
 • Câu 9:
  Giảm phân là hình thức phân bào xảy ra ở loại tế bào nào sau đây?
 • Câu 10:
  Nhiễm sắc thể có hình thái đặc trưng và dễ quan sát nhất vào
 • Câu 11:
  Nuôi cấy không liên tục có đặc điểm gì?
 • Câu 12:
  Nếu tế bào sinh dưỡng của một động vật lưỡng bội chứa 20 NST, thì tinh trùng của động vật này chứa bao nhiêu NST?
 • Câu 13:
  Trong kỳ đầu của nguyên nhân, nhiễm sắc thể có hoạt động nào sau đây?
 • Câu 14:
  ở người, loại tế bào chỉ tồn tại ở pha G1 mà không bao giờ phân chia là
 • Câu 15:
  Sinh vật không có khả năng quang hợp là
 • Câu 16:
  NST xếp thành hàng trên một mặt phẳng để chuẩn bị cho sự phân li về 2 cực của tế bào ở kì nào của nguyên phân?
 • Câu 17:
  Nhiễm sắc thể tự nhân đôi ở pha nào sau đây của kỳ trung gian?
 • Câu 18:
  Chu kì tế bào bao gồm các pha theo trình tự
 • Câu 19:
  Biểu hiện của vi sinh vật ở pha tiềm phát là
 • Câu 20:
  Năng lượng chủ yếu được tạo ra từ quá trình hô hấp là
 • Câu 21:
  Quá trình tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ thông qua sử dụng năng lượng của ánh sáng được gọi là
 • Câu 22:
  Đường cong sinh trưởng của E.coli được thể hiện bằng các pha
 • Câu 23:
  Hoạt động sau đây xảy ra trong pha tối của quang hợp là
 • Câu 24:
  Hoá chất nào sau đây có tác dụng ức chế sự sinh trưởng của vi sinh vật?
 • Câu 25:
  Kết quả của quá trình nguyên phân là gì?
 • Câu 26:
  Hình thức dinh dưỡng sử dụng nguồn cacbon chủ yếu là CO2 và nguồn năng lượng ánh sáng được gọi là
 • Câu 27:
  Pha sáng của quang hợp diễn ra ở
 • Câu 28:
  Chất nào sau đây có tác dụng diệt khuẩn có tính chọn lọc?
 • Câu 29:
  Ở những tế bào nhân thực, hoạt động hô hấp xảy ra chủ yếu ở bào quan nào sau đây?
 • Câu 30:
  Có một dạng vi sinh vật sinh trưởng rất mạnh ở nhiệt độ môi trường dưới 100C. Dạng vi sinh vật đó thuộc nhóm nào sau đây?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 603
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 10 Xem thêm