Trắc nghiệm môn sinh học lớp 10 - Giới thiệu chung về thế giới sống: Giới thực vật

Trắc nghiệm môn sinh học lớp 10

Xin mời các em học sinh tham khảo Trắc nghiệm môn sinh học lớp 10 - Giới thiệu chung về thế giới sống: Giới thực vật để bổ sung vào tài liệu ôn tập của mình. Hy vọng những kiến thức mà VnDoc mang lại sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học tập. Chúc các em học giỏi!

Làm thêm: Trắc nghiệm môn sinh học lớp 10 - Giới thiệu chung về thế giới sống: Giới khởi sinh, giới nguyên sinh và giới nấm

 • Câu 1:
  Đặc điểm cấu tạo có ở giới thực vật mà không có ở giới nấm là
 • Câu 2:
  Đặc điểm nào dưới đây không phải là của giới thực vật
 • Câu 3:
  Sắp xếp nào sau đây đúng theo thứ tự tiến hoá từ thấp đến cao của các ngành thực vật
 • Câu 4:
  Nguồn gốc phát sinh các ngành thực vật là
 • Câu 5:
  Đặc điểm của thực vật ngành rêu là
 • Câu 6:
  Điểm giống nhau giữa thực vật ngành rêu với ngành quyết là
 • Câu 7:
  Hạt được bảo vệ trong quả là đặc điểm của thực vật thuộc ngành
 • Câu 8:
  Thực vật thuộc ngành nào sau đây sinh sản bằng hạt?
 • Câu 9:
  Đặc điểm nào sau đây đúng với thực vật ngành Hạt trần?
 • Câu 10:
  Hoạt động nào sau đây chỉ có ở thực vật mà không có ở động vật?
 • Câu 11:
  Hệ thống rễ của thực vật giữ vai trò nào sau đây?
 • Câu 12:
  Điểm đặc trưng của thực vật phân biệt với động vật là
 • Câu 13:
  Ngành thực vật chiếm ưu thế hiện nay trên trái đất là
 • Câu 14:
  Ngành thực vật có phương thức sinh sản hoàn thiện nhất
 • Câu 15:
  Thực vật nào sau đây thuộc ngành hạt trần?
 • Câu 16:
  Thực vật nào sau đây thuộc ngành hạt kín
 • Câu 17:
  Hai ngành thực vật có mối quan hệ nguồn gốc gần nhất là
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 481
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 10 KNTT

Xem thêm