Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2019 - 2020 - Đề số 2

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 2 môn Toán có đáp án năm 2020

Đề trực tuyến thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2019 - 2020 - Đề số 2 là đề mới nhất nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 2 do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn. Đề kiểm tra Toán 2 bao gồm nhiều dạng bài tập khác nhau, giúp các em ôn tập lại kiến thức, chuẩn bị cho bài thi sắp tới đạt kết quả cao.

Bộ đề thi học kì 2 Toán 2 trên VnDoc.com bao gồm nhiều đề thi khác nhau được để dưới dạng trực tuyến. Phụ huynh có thể dễ dàng hướng dẫn các con mình trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Đây là cách học gây sự hứng thú cho các em vì các em có thể biết được điểm số của mình trên hệ thống bài thi của mình.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi học kỳ 2 lớp 2 năm học 2019 - 2020 - Đề số 2

 • I. Phần trắc nghiệm:
 • Câu 1: Số liền trước của số 536 là số:
 • Câu 2: Giá trị của số 2 trong 247 là:
 • Câu 3: Dấu <, >, = thích hợp để điền vào chỗ chấm 631…752 là
 • Câu 4: Có 25kg gạo chia đều vào 5 bao. Mỗi bao có:
 • Câu 5: Hình dưới đây có … hình tam giác. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

  Đề thi học kì 2 lớp 2 môn toán ảnh số 1

 • II. Phần tự luận
 • Bài 1: Đặt rồi tính
 • a, 575 + 126 =
  701
 • b, 458 + 264 =
  722
 • c, 694 - 375 =
  319
 • d, 952 - 725 =
  227
 • Bài 2: Tính
 • a, 3 x 6 - 5 =
  13
  a, 3 x 6 - 5 = 18 - 5 = 13
 • b, 24 : 6 + 3 =
  7
 • Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
 • a, 100, 102, 104, …, …
  106, 108
 • b, 535, 540, 545, …, …
  550, 555
 • Bài 4: Tính chu vi của tứ giác ABCD với số đo được cho trong hình dưới đây:

  Đề thi học kì 2 lớp 2 môn toán ảnh số 2

  Chu vi của hình tứ giác ABCD là: ....... (cm)

  Điền kết quả cuối cùng
  15

  Chu vi của hình tứ giác ABCD là:

  2 + 3 + 5 + 5 = 15 (cm)

  Đáp số: 15cm

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
10 555
Sắp xếp theo
  Đề thi học kì 2 lớp 2 Xem thêm