Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 2

Đề thi học kì 2 Tiếng Anh nâng cao lớp 2 có đáp án năm 2020

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 - Đề 2 là đề thi trực tuyến nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 2 do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn. Đề kiểm tra Tiếng Anh 2 học kì 2 bao gồm nhiều dạng bài tập nâng cao khác nhau, có đáp án đi kèm giúp các em ôn tập hiệu quả.

Nhằm mang đến cho các em học sinh tài liệu ôn thi học kì 2 lớp 2, VnDoc giới thiệu Bộ đề thi học kì 2 lớp 2. Bộ đề thi được để dưới dạng trực tuyến, các em có thể vào làm bài trực tiếp và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 2.

Mời các em luyện tập tiếp: Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 3

 • I. Circle the correct word
  1. Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng caodress / skirt
  2. Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng caodrink/ food
  3. Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng caograpes/ tomato
  4. Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng caobathroom/ kitchen
  5. Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng caodoctor/ farmer
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • II. Choose the answer and write
  A. It’s blueB. No, I am notC. I’m fineD. It’s a rulerE. Yes, it is
 • 1. How are you?
  Các em chỉ điền đáp án là các chữ cái A, B, C .... tương ứng đáp án đúng
  C
 • 2. Is this your pen?
  E
 • 3. What color is your car?
  A
 • 4. Are you seven?
  B
 • 5. What is this?
  D
 • III. Order the words:
 • 1. he/ Is/ pilot?/ a
  Is he a pilot?
 • 2. a/ She’s/ nurse.
  She’s a nurse.
 • 3. my/ This/ kite./ is
  This is my kite.
 • 4. are/ How/ you?
  How are you?
 • 5. don’t/ I/ grapes./ like
  I don’t like grapes.
 • IV. Read and tick (√) or cross (x)

  My name is Linda. I live in a house. I live with my mum, my dad and my elder sister, Mary. Upstairs there are three bedrooms. My bedrooms is pink. The bathroom is upstairs. The kitchen is downstairs. It is very big.

 • 1. Mary is Linda’s sister.
 • 2. There are four bedrooms .
 • 3. The bathroom is upstairs.
 • 4. The kitchen is very small.
 • 5. The kitchen is downstairs.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 347
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 2

  Xem thêm