Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2019 - 2020 - Đề nâng cao số 2

Đề thi học kì 2 Toán nâng cao lớp 2 có đáp án năm 2020

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2019 - 2020 - Đề nâng cao số 2 nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 2 trên VnDoc.com. Đề kiểm tra Toán 2 bao gồm nhiều dạng bài tập nâng cao khác nhau, dành cho các em học sinh khá, giỏi. Đề có đáp án và hướng dẫn giải giúp các em hiểu cách làm bài hơn.

Bộ đề thi học kì 2 Toán 2 trên VnDoc.com bao gồm nhiều đề thi khác nhau do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn. Bộ đề thi được để dưới dạng trực tuyến, các em học sinh có thể vào làm bài trực tiếp và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Đây là cách học gây sự hứng thú cho các em vì các em có thể biết được điểm số của mình trên hệ thống bài thi của mình.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề nâng cao số 2

 • I. Phần trắc nghiệm:
 • Câu 1: Số 682 được đọc là:
 • Câu 2: Kết quả của phép tính 52km + 23cm + 76cm là:
 • Câu 3: Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm: 671 ... 158 > 491 là:
 • Câu 4: Kết quả của phép tính: 64 : 8 + 32 là:
 • Câu 5: Mảnh vải màu đỏ dài 3dm5cm, mảnh vải màu xanh dài hơn mảnh vải màu đỏ 25cm. Hỏi mảnh vải màu xanh dài bao nhiêu đề-xi-mét?
 • Câu 6: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình vuông?

  Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2019 - 2020 - Đề nâng cao số 2

 • II. Phần tự luận
 • Bài 1: Tìm X, biết:
 • a, X x 5 = 12 + 18
  x = .........
  Chỉ điền kết quả cuối cùng của x
  6

  a, X x 5 = 12 + 18

  X x 5 = 30

  X = 30 : 5

  X = 6

 • b, X + X + X – 13 = 8
  x = .........
  Điền kết quả cuối cùng của x
  7

  b, X + X + X -13 = 8

  X + X + X = 8 + 13

  X + X + X = 21

  3 x X = 21

  X = 21 : 3

  X = 7

 • Bài 2: Lan có 18 chiếc tất trong tủ quần áo. Hỏi Lan có bao nhiêu đôi tất?
  Lan có ........ đôi tất.
  điền kết quả cuối cùng
  9

  Số đôi tất Lan có trong tủ quần áo là:

  18 : 2 = 9 (đôi tất)

  Đáp số: 9 đôi tất

 • Bài 3:

  Một cửa hàng bán được 23kg rau trong ngày đầu tiên, còn lại 15kg rau sau ngày thứ nhất. Sau ngày thứ hai còn lại 8kg rau. Hỏi:

  a, Lúc ban đầu, cửa hàng có bao nhiêu kg rau?

  b, Cả hai ngày cửa hàng đã bán được bao nhiêu kg rau?

 • a, Lúc ban đầu, cửa hàng có ........... kg rau.
  Điền kết quả cuối cùng
  38

  a, Lúc ban đầu, cửa hàng có số ki-lô-gam rau là:

  23 + 15 = 38 (kg)

 • b. Cả hai ngày cửa hàng bán được .........kg rau.
  Điền kết quả cuối cùng
  30

  b, Ngày thứ hai bán được số ki-lô-gam rau là:

  15 – 8 = 7 (kg)

  Cả hai ngày, cửa hàng đã bán được số ki-lô-gam rau là:

  23 + 7 = 30 (kg)

 • Bài 4: Đoạn thẳng MN dài 53cm, đoạn thẳng PQ ngắn hơn đoạn thẳng MN 37cm. Hỏi cả hai đoạn thẳng dài bao nhiêu cm?
  Cả hai đoạn thẳng dài..........cm
  69

  Đoạn thẳng PQ dài là:

  53 – 37 = 16 (cm)

  Cả hai đoạn thẳng dài số xăng-ti-mét là:

  53 + 16 = 69 (cm)

  Đáp số: 69cm

 • Bài 5:

  Bốn bạn nhỏ Lan, Mai, Hoa, Hồng bốc thăm các con số gồm 152, 725, 478, 383 được đặt trong một chiếc túi đen. Hỏi các bạn đã bốc thăm được số nào, biết:

  + Lan và Hồng không bốc được số lẻ

  + Hồng và Mai bốc được số có chữ số 2

  + Số mà Hoa bốc được là số nhỏ hơn số 400

 • - Hồng bốc được số ..........
  152
 • Lan bốc được số ..........
  478
 • Hoa bốc được số .............
  383
 • Bạn Mai bốc được số ..........
  725
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 648
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 2

  Xem thêm