Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 3

Đề thi học kì 2 Tiếng Anh nâng cao lớp 2 có đáp án năm 2020

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 - Đề 3 là đề thi trực tuyến nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 2 do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn. Đề kiểm tra Tiếng Anh 2 học kì 2 bao gồm nhiều dạng bài tập nâng cao khác nhau, có hình ảnh minh họa giúp các em hứng thú hơn khi làm bài.

Nhằm mang đến cho các em học sinh tài liệu ôn thi học kì 2 lớp 2, VnDoc giới thiệu Bộ đề thi học kì 2 lớp 2. Bộ đề thi được để dưới dạng trực tuyến, các em có thể vào làm bài trực tiếp và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 3.

 • I. Match the correct word
  1. Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng caoA. living room
  2. Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng caoB. apple
  3. Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng caoC. hat
  4. Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng caoD. pilot
  5. Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng caoE. shoes
  6. Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng caoF. lemonade
 • 1.
  Điền đáp án là các chữ cái A, B, C ... tương ứng
  D
 • 2.
  E
 • 3.
  A
 • 4.
  B
 • 5.
  F
 • 6.
  C
 • II. Order the words
 • 1. are/ How/ you?
  How are you?
 • 2. her/ Are/ socks?/ these
  Are these her socks?
 • 3. a/ He’s/ pilot.
  He’s a pilot.
 • 4. your/ are/ Where/ mum and dad?
  Where are your mum and dad?
 • 5. lunch/ haven’t/ got/ a/ box./ I
  I haven’t got a lunch box.
 • III. Complete the words:

  Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao1. B _ _ K

  Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao

  2. _ _ _C_ L

  Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao

  3. R _ L_ _

  Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao

  4. D_ _ R

  Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao

  5. W_N_OW

  Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao

  6. _R_ _ ES

 • 1.
  Điền đầy đủ cả từ
  Book
 • 2.
  Pencil
 • 3.
  Ruler
 • 4.
  Door
 • 5.
  Window
 • 6.
  Grapes
 • IV. Complete the answers
 • 1. Is this your teddy bear? Yes, _____.
  Chỉ điền phần còn thiếu
  it is
 • 2. Is this your hat? No, ___________.
  it isn’t
 • 3. Is this your train? Yes, _________.
  it isn’t
 • V. Circle the correct word
 • 1. two .............
 • 2. four ..........
 • 3. one ............
 • 4. two ..........
 • 5. One ............
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 296
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 2

  Xem thêm