Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 3

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 2

Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 3 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi cuối học kì 2 lớp 2 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu tiếng Anh Tiểu học để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 2 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 2 và môn Tiếng Việt 2. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao Đề 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Match the correct word

1. Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng caoA. living room
2. Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng caoB. apple
3. Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng caoC. hat
4. Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng caoD. pilot
5. Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng caoE. shoes
6. Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng caoF. lemonade

II. Order the words

1. are/ How/ you?

2. her/ Are/ socks?/ these

3. a/ He’s/ pilot.

4. your/ are/ Where/ mum and dad?

5. lunch/ haven’t/ got/ a/ box./ I

III. Complete the words:

Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao1. B _ _ K

Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao

2. _ _ _C_ L

Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao

3. R _ L_ _

Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao

4. D_ _ R

Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao

5. W_N_OW

Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao

6. _R_ _ ES

IV. Complete the answers

1. Is this your teddy bear? Yes, _____

2. Is this your hat? No, ___________

3. Is this your train? Yes, _________

V. Circle the correct word

1. two hand/ hands

2. four tomatoes/ tomatos

3. one book/ books

4. two eye/ eyes

5. One faces/ face

-The end-

Đáp án đề thi lớp 2 cuối kì 2 môn Tiếng Anh nâng cao

I. Circle the correct word

1. Pilot

2. Shoes

3. Living room

4. Apple

5. Lemonade

6. Hat

II. Order the words

1. How are you?

2. Are these her socks?

3. He’s a pilot

4. Where are your mum and dad?

5. I haven’t got a lunch box

III. Complete the words:

1. Book

2. Pencil

3. Ruler

4. Door

5. Window

6. Grapes

IV. Complete the answers

1. Yes, it is

2. No, it isn’t

3. No, it isn’t

V. Circle the correct word

1. Two hands

2. Four tomatoes

3. One book

4. Two eyes

5. One face

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi lớp 2 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 3. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 2 hay như Đề ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020, Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 10.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
9 1.267
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 Xem thêm